LuatVietnam

blue-check Doanh nghiệp FDI không được cấp quyền phân phối bán lẻ dầu mỡ bôi trơn English attachment

Công văn số 2096/BCT-KHTC ngày 11/4/2023 của Bộ Công Thương về việc nhập khẩu, sản xuất và phân phối dầu mỡ bôi trơn của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (2 trang)
Posted: 12/4/2023 7:26:44 AM | Latest updated: 16/4/2023 5:47:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5677 | Vietlaw: 606
LuatVietnam

Theo Bộ Công thương, hiện nay, hoạt động sản xuất dầu mỡ bôi trơn tại Việt Nam không thuộc các danh mục ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường hay ngành nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư 2020 và Phụ lục I Nghị định 31/2021/NĐ-CP .

Về quyền nhập khẩu, quyền phân phối dầu mỡ bôi trơn, cần lưu ý, theo quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư 34/2013/TT-BCT, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) không được thực hiện quyền phân phối bán lẻ dầu mỡ bôi trơn.

Tuy nhiên, doanh nghiệp FDI sẽ được xem xét cấp quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn dầu mỡ bôi trơn theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP nếu có thực hiện một trong các hoạt động sau:

(i) Sản xuất dầu, mỡ bôi trơn tại Việt Nam;

(ii) Sản xuất hoặc được phép phân phối tại Việt Nam máy móc, thiết bị, hàng hóa có sử dụng dầu, mỡ bôi trơn loại đặc thù.

Thủ tục cấp phép quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn dầu mỡ bôi trơn thực hiện theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định 09/2018/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5677

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu