LuatVietnam

Doanh nghiệp FDI không được phép kinh doanh TN-TX hàng hóa

Cập nhật 18/11/2022 | Đăng tải: LVN.5589

hoi Skechers Vietnam
Công ty Skechers Vietnam đã nhập khẩu hàng hóa với mã loại hình A41. Vì số lượng nhập về nhiều nên có nhu cầu bán lại nguyên trạng chính hàng hóa đã nhập cho công ty khác, ở nước khác với nước xuất khẩu ban đầu cho Skechers Vietnam.
Vậy trong trường hợp này, công ty Skechers Vietnam có được phép xuất khẩu bán ra nước ngoài được hay không? Nếu được xuất khẩu thì sẽ mở Tờ Khai XK với mã loại hình gì? Và thủ tục hoàn thuế nhập khẩu có được áp dụng trong trường hợp này không?

luat Cục Giám sát quản lý:

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP của Chính phủ thì quyền xuất khẩu là quyền mua hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, quyền nhập khẩu là quyền được nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài vào Việt Nam để bán cho thương nhân có quyền phân phối hàng hoá đó tại Việt Nam.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ thì doanh nghiệp FDI không được thực hiện hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa. Theo khoản 1 Điều 39 Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14, kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa là việc thương nhân mua hàng hóa từ một nước đưa vào lãnh thổ Việt Nam hoặc từ khu vực hải quan riêng đưa vào nội địa và bán chính hàng hóa đó sang nước, khu vực hải quan riêng khác.
Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng được ban hành kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan. 

Đề nghị Công ty căn cứ quy định nêu trên và thực tế hoạt động của Công ty để thực hiện.

Xem thêm

Đầu tư nước ngoài

otvet Tiêu chí xác định dự án đầu tư mở rộng được ưu đãi thuế
otvet Vốn góp thực hiện dự án của doanh nghiệp FDI bắt buộc phải chuyển vào tài khoản đầu tư
otvet Nhà đầu tư nước ngoài được phép nhận tiền chuyển nhượng cổ phần thông qua tài khoản thanh toán
otvet Giấy tờ pháp lý của cổ đông nước ngoài có bắt buộc hợp pháp hóa lãnh sự?
otvet Không được sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để nhận tiền bán cổ phần
otvet Doanh nghiệp FDI có phải xin giấy phép khi bán lẻ hàng hóa tại trụ sở?
otvet Doanh nghiệp FDI không được phép kinh doanh TN-TX hàng hóa
otvet Nhà đầu tư nước ngoài nhận tiền chuyển nhượng vốn bằng loại tài khoản nào?
otvet Doanh nghiệp FDI có được nhận chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp?
otvet Nhà đầu tư nước ngoài có được góp vốn bằng đồng Won hoặc Nhân dân tệ?
otvet Về kiến nghị giảm thuế cho doanh nghiệp bị áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu
otvet Loại dự án nào bị khống chế thời gian gia hạn tiến độ?
otvet Đăng ký mở tài khoản cho công ty FDI có phải nộp thị thực của người đại diện?
otvet Vốn góp quy đổi từ ngoại tệ ra VND thấp hơn mức đăng ký có bị coi là góp thiếu?
otvet Có được đặt cọc mua cổ phần tại doanh nghiệp FDI bằng ngoại tệ?
otvet Có bắt buộc đăng ký lại tài khoản đầu tư sau thời gian dài chưa chuyển vốn?
otvet Căn cứ xác định doanh thu chịu thuế tại Việt Nam của nhà cung cấp nước ngoài
otvet Doanh nghiệp FDI không được phép bán lại nguyên liệu nhập khẩu cho DNCX
otvet Đăng ký kinh doanh quyền XNK phải ghi chi tiết mã HS
otvet Doanh nghiệp FDI chỉ được quyền XNK hàng hóa thuộc các mã HS trên giấy phép đầu tư