LuatVietnam

blue-check Doanh nghiệp không phải trả chi phí kiểm tra thực tế container

Công văn số 498/TCHQ-TXNK ngày 7/2/2023 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc nhập khẩu hàng hóa (2 trang)
Posted: 7/3/2023 3:04:21 PM | Latest updated: 9/3/2023 10:07:48 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5653
LuatVietnam

Liên quan đến việc tham vấn giá, Tổng cục Hải quan lưu ý, trường hợp không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để áp dụng hình thức tham vấn 1 lần sử dụng kết quả nhiều lần, công chức hải quan sẽ kiểm tra, tham vấn trị giá hải quan đối với hàng hóa có nghi vấn trị giá kê khai theo quy định tại Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTCstatus2 (sửa đổi tại khoản 14 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 ).

Trường hợp container hàng xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp thuộc Danh sách container có yêu cầu soi chiếu được đăng tải trên website của Tổng cục Hải quan thì doanh nghiệp có trách nhiệm xuất trình container để cơ quan hải quan kiểm tra thực tế, làm rõ dấu hiệu nghi vấn theo quy định tại Điều 18 Luật Hải quan 2014. Hải quan sẽ không thu bất kỳ khoản chi phí nào phát sinh trong quá trình kiểm tra hàng hóa của doanh nghiệp.

Về xác định mặt hàng bàn ghế nhập khẩu từ Trung Quốc bị áp thuế chống bán phá giá tạm thời, doanh nghiệp căn cứ mô tả hàng hóa tại Quyết định số 1991/QĐ-BCT ngày 30/9/2022 và mã HS theo Thông tư 31/2022/TT-BTC để thực hiện.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5653

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách Hải quan

blue-check Hàng lưu tại kho ngoại quan mùa dịch chỉ được gia hạn tái xuất đến 31/12/2023 English attachment
blue-check Hải quan TP. HCM khuyến cáo doanh nghiệp nộp đúng hạn báo cáo sử dụng hàng miễn thuế
blue-check Các lưu ý khi doanh nghiệp muốn đưa hàng nhập khẩu về kho bảo quản
blue-check Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh của ngành Hải quan năm 2023
blue-check Doanh nghiệp không phải trả chi phí kiểm tra thực tế container
blue-check Doanh nghiệp kinh doanh kho bãi không được phép giao hàng cho các xe vi phạm về quá khổ, quá tải
blue-check Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác giữa Hải quan và Doanh nghiệp English attachment
blue-check Điều kiện miễn thuế đối với hàng gia công cho tặng từ thiện tại Việt Nam
blue-check Đề án thí điểm cho phép ngân hàng thương mại thu thuế XNK thay cho Hải quan English attachment
blue-check Thông báo tình hình sử dụng hàng miễn thuế phải thực hiện đến khi dự án chấm dứt hoạt động
blue-check Khoản giảm giá hàng nhập khẩu để dùng thử không được trừ khi tính thuế nhập khẩu
blue-check Hàng hóa XNK tại chỗ vẫn bị kiểm tra trị giá hải quan
blue-check TCHQ trả lời EUROCHARM về việc nhập khẩu xe nguyên chiếc, xác định trị giá hải quan...
blue-check Điều kiện miễn thuế XNK đối với hàng gia công và SXXK của doanh nghiệp FDI
blue-check Hải quan các tỉnh bị nhắc nhở vì kiểm tra thực tế hàng quá cảnh quá mức cần thiết
blue-check Chi cục Hải quan có quyền ra quyết định cưỡng chế làm thủ tục hải quan
blue-check Tái nhập hàng xuất khẩu từ kho ngoại quan có được miễn thuế? English attachment
blue-check Hàng nhập SXXK từ kho ngoại quan vẫn được miễn thuế English attachment
blue-check 17 giải đáp của TCHQ về thuế và thủ tục hải quan
blue-check Các giải pháp phát triển ngành Hải quan đến 2030