LuatVietnam

blue-check Doanh nghiệp nào được gia hạn nộp thuế năm 2023?

Công văn số 30382/CTHN-TTHT ngày 5/5/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc gia hạn nộp thuế theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP (2 trang)
Posted: 12/5/2023 7:37:54 AM | Latest updated: 12/5/2023 7:02:27 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5696
LuatVietnam

Theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 12/2023/NĐ-CP, doanh nghiệp chỉ được gia hạn nộp thuế năm 2023 nếu trong năm 2022 hoặc năm 2023 có hoạt động sản xuất kinh doanh và phát sinh doanh thu từ các ngành, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 hoặc là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ nêu tại khoản 4 Điều 3 Nghị định này.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp trong năm 2022, 2023 không phát sinh doanh thu từ các ngành, lĩnh vực nêu tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 hoặc không phải là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ nêu tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 12/2023/NĐ-CP thì không được gia hạn nộp thuế năm 2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5696

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Thông tin cần biết về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023
blue-check Doanh nghiệp nào được gia hạn nộp thuế năm 2023?
blue-check Các lưu ý về chính sách gia hạn nộp thuế năm 2023
blue-check Đề án cải cách các sắc thuế GTGT, TNDN và TTĐB giai đoạn 2021-2030
blue-check Bộ Tài chính công bố các thay đổi về biện pháp thương mại với WTO English attachment
blue-check Thông tin cần biết về chính sách ân hạn thuế năm 2023 English attachment
blue-check Chính sách ân hạn nộp thuế năm 2023 English attachment
blue-check Các vấn đề cần xem xét khi tham gia chính sách thuế suất tối thiểu toàn cầu
blue-check Chính sách miễn, giảm thuế năm 2023 sẽ được trình trước ngày 15/4/2023
blue-check Phương án miễn, giảm, ân hạn thuế năm 2023 sẽ được trình Chính phủ trước 15/3/2023
blue-check Bộ Tài chính từ chối gia hạn chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2023
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước 1/1/2015 có được ưu đãi?
blue-check Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2023 sẽ được trình ban hành trong tháng 4
blue-check Kế hoạch rà soát cắt giảm thủ tục hành chính thuế năm 2023
blue-check Những lưu ý về thuế đầu năm 2023
blue-check Tổng hợp các chính sách thuế mới của năm 2022
blue-check Định hướng cải cách chính sách thuế đến năm 2030
blue-check Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV
blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK