LuatVietnamLogo

blue-check Doanh nghiệp nhà nước được phép duy trì vốn tại các Ngân hàng thương mại English attachment

Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 9/10/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CPstatus2 ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CPstatus2 (2 trang)
Posted: 12/10/2020 9:52:05 AM | Latest updated: 14/10/2020 9:57:44 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5065
LuatVietnam

Nghị định này bổ sung lĩnh vực ngân hàng vào nhóm các ngành nghề mà doanh nghiệp nhà nước được tiếp tục đầu tư vốn để duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước.

Theo đó, sau sửa đổi tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP và Nghị định này, doanh nghiệp được Nhà nước tiếp tục đầu tư vốn để duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của Nhà nước trong các lĩnh vực sau:

a) Quản lý, khai thác các cảng hàng không, sân bay; dịch vụ khai thác khu bay;

b) Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ, đường thủy nội địa; bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia;

c) Dịch vụ thông tin dẫn đường, giám sát, dịch vụ khí tượng hàng không;

d) Khai thác khoáng sản quy mô lớn theo quy định hiện hành về phân loại quy mô mỏ khoáng;

đ) Tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí;

e) Đảm bảo nhu cầu thiết yếu cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc ở địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa;

g) Trồng và chế biến cao su, cà phê tại các địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn chiến lược, miền núi, vùng sâu, vùng xa gắn với quốc phòng, an ninh.

h) Lĩnh vực ngân hàng áp dụng đối với các ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực9/10/2020 (d/m/yyyy)
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 5065
Tệp đính kèm

Quản lý ngân hàng