LuatVietnam

Doanh nghiệp nội địa mượn khuôn của DNCX sẽ khai hải quan theo loại hình TN-TX

Cập nhật 19/8/2022 | Đăng tải: LVN.5557

hoi Công ty Cổ phần HTMP Việt Nam
Doanh nghiệp tôi vẫn đang mở tờ khai tạm nhập G12 với DNCX bình thường, nay Chi cục Hải quan khu vực đang yêu cầu bên tôi nghiên cứu mục c, khoản 6, Điều 26 Nghị định 35/2022/NĐ-CP về việc ưu đãi thuế của DNCX.
Doanh nghiệp tôi và DNCX không cùng khu chế xuất, nay DNCX xuất khuôn cho bên tôi mượn theo hợp đồng mượn miễn phí (có thời hạn) để sản xuất hàng cho chính DNCX đó. Vậy:
1. Khi xuất khuôn cho công ty tôi mượn thì DNCX có phải hoàn thành nghĩa vụ thuế (không được ưu đãi về thuế khi xuất khuôn sang cho doanh nghiệp tôi mượn) không?
2. Nếu DNCX không còn được ưu đãi về thuế (hay không hoàn thành nghĩa vụ thuế) thì bên tôi có được mở tờ khai tạm nhập không?

luat Bộ phận tư vấn:

Về thủ tục hải quan, theo hướng dẫn tại công văn số 1400/TCHQ-TXNK ngày 21/4/2022 của Tổng cục Hải quan, trường hợp DNCX cho doanh nghiệp nội địa mượn khuôn để phục vụ sản xuất ra sản phẩm cho chính DNCX thì DNCX mở tờ khai tạm xuất, doanh nghiệp nội địa mở tờ khai tạm nhập; sau khi kết thúc hợp đồng mượn, doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục tái xuất, DNCX thực hiện thủ tục tái nhập lại số khuôn đã mượn.

Đề nghị Công ty tham khảo, thực hiện, nếu còn vướng mắc thì liên hệ Chi cục hải quan nơi giải quyết thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Xem thêm

Doanh nghiệp chế xuất

otvet DNCX được miễn khai hải quan khi mua hàng từ nội địa nếu chấp nhận nộp thuế
otvet DNCX có phải truy nộp thuế nếu cho doanh nghiệp nội địa mượn máy móc thiết bị nhập khẩu?
otvet Doanh nghiệp nội địa mượn khuôn của DNCX sẽ khai hải quan theo loại hình TN-TX
otvet Bán thanh lý vào nội địa, DNCX phải mở tờ khai thay đổi mục đích sử dụng
otvet Thuế GTGT chưa khấu trừ hết khi chuyển đổi thành DNCX có được xét hoàn?
otvet DNCX có phải khai hải quan khi bán bao bì đóng gói hàng nhập khẩu vào nội địa?
otvet Cung cấp dịch vụ cho DNCX được hưởng thuế GTGT 0%
otvet Có được đặt cây ATM trong khuôn viên nhà máy của DNCX?
otvet Điều kiện thực hiện quyền phân phối bán buôn đối với DNCX
otvet DNCX có được kinh doanh phân phối hàng hóa trong nội địa?
otvet DNCX có phải nộp thuế khi bán hàng vào nội địa?
otvet Hàng hóa tài trợ chống dịch có được miễn thuế XNK?
otvet Thủ tục thuê tiêu hủy máy móc thiết bị của DNCX
otvet DNCX được miễn khai hải quan khi thuê gia công trong nội địa
otvet DNCX phải quyết toán hàng nhập khẩu miễn thuế trước khi sáp nhập
otvet Chuyển giao sản phẩm gia công từ nội địa cho DNCX phải khai hải quan
otvet DNCX có được bán lại nguyên liệu nhập khẩu ra nước ngoài?
otvet DNCX phải báo cáo quyết toán cả vật tư, dụng cụ nhập khẩu
otvet DNCX có được chuyển nguyên liệu sang nước thứ 3 theo chỉ định của bên đặt gia công?
otvet DNCX có được bán thẳng sản phẩm đặt gia công sang nước thứ ba?