LuatVietnam

Doanh nghiệp phải tạm ứng tiền lương trong những trường hợp nào?

Cập nhật 21/8/2022 | Đăng tải: LVN.5522

hoi Nhat Minh
Gia đình gặp khó khăn nên mới đây tôi xin công ty cho ứng trước một tháng lương nhưng bị từ chối với lý do "không có chính sách này". Công ty làm như vậy có đúng không?

luat Luật sư Võ Đan Mạch - Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha:

Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 (BLLĐ), người sử dụng lao động bắt buộc phải tạm ứng tiền lương cho người lao động trong các trường hợp sau:

- Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, khoán mà công việc phải làm trong nhiều tháng (khoản 3 Điều 97 BLLĐ). Hàng tháng, người lao động được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Theo khoản 2 Điều 101 BLLĐ, người lao động được tạm ứng tiền lương tương ứng với số ngày tạm thời nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân từ một tuần trở lên nhưng tối đa không quá một tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Trong trường hợp này, người lao động phải hoàn trả số tiền đã tạm ứng. Riêng người lao động nhập ngũ thì không được tạm ứng tiền lương.

Người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bằng tiền lương của những ngày nghỉ hàng năm theo quy định tại Điều 113 BLLĐ 2019.

Trong thời gian người lao động bị tạm đình chỉ công việc (khoản 2 Điều 128 BLLĐ), thì được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, pháp luật chỉ quy định người sử dụng lao động phải tạm ứng tiền lương cho nhân viên trong một số trường hợp nhất định.

Nếu không thuộc các trường hợp này, việc tạm ứng tiền lương được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động (khoản 1 Điều 101 BLLĐ) và nếu người sử dụng lao động từ chối thì cũng không trái quy định pháp luật.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm

Tiền lương

otvet Từ 1/7/2022, không bắt buộc trả thêm 7% lương tối thiểu cho lao động có tay nghề
otvet Trợ cấp cho lao động dôi dư được tính trên mức lương nào?
otvet Có được trừ lương khi nhân viên làm sai công việc?
otvet Đi làm vào ngày lễ được trả 300% lương
otvet Ngừng việc do không chịu điều chuyển công tác, có được hưởng lương?
otvet Trường hợp nào được giảm giờ làm mà vẫn hưởng nguyên lương?
otvet Doanh nghiệp phải tạm ứng tiền lương trong những trường hợp nào?
otvet Công chức nhà nước không được tăng lương tối thiểu từ 1/7/2022
otvet Lương tối thiểu từ 1/7/2022 không bắt buộc cộng thêm 7% với lao động có tay nghề
otvet Khuyến khích giữ mức trả lương cao hơn 7% cho lao động có tay nghề
otvet Thời gian thử việc có được tính trợ cấp thôi việc?
otvet Mức lương đóng BHXH cũng sẽ tăng theo lương tối thiểu
otvet Đi làm vào ngày nghỉ bù được hưởng lương gấp đôi
otvet Đi làm vào ngày lễ được trả lương thế nào?
otvet Cách tính tiền lương dạy thêm giờ
otvet Tiền lương nếu trả theo tháng sẽ không phụ thuộc vào số ngày làm việc tăng/giảm theo tháng
otvet Phạt ít nhất 40 triệu nếu trả lương thấp hơn mức tối thiểu
otvet Người lao động nào được tăng lương tối thiểu từ 1/7?
otvet Hạn mức đóng BHXH theo lương tối thiểu mới từ 1/7/2022
otvet Từ 1/7/2022, lương tối thiểu của lao động có bằng cấp có bắt buộc cộng thêm 7%?