LuatVietnam

Doanh nghiệp phải tự trả chế độ TNLĐ nếu trốn đóng BHXH

Cập nhật 6/12/2022 | Đăng tải: LVN.5597

hoi Nguyễn Văn Thiện (Quảng Ngãi)
Tôi làm việc tại nhà máy sản xuất tinh bột mỳ theo hợp đồng lao động ký với nhà máy là 1 năm. Trong lúc kiểm tra tinh bột mỳ vào thiết bị sấy, tôi bị bột mỳ bắn vào mặt và bị ngã gãy tay.
Tuy nhiên tôi không được giải quyết chế độ tai nạn lao động vì nhà máy không đóng bảo hiểm xã hội cho tôi. Vậy, tôi phải làm thủ tục gì để được hưởng chế độ tai nạn lao động?

luat BHXH tỉnh Quảng Ngãi:

Tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 44/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ quy định: “Người sử dụng lao động hằng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại khoản 3 Điều 44 Luật An toàn, vệ sinh lao động với mức như sau: 0,5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và h khoản 1 Điều 2 Luật BHXH”.

- Tại khoản 4 Điều 39 Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định: “Nếu người sử dụng lao động không đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc theo quy định của Luật BHXH; thì ngoài việc phải bồi thường, trợ cấp theo quy định tại Điều 38 của Luật An toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động phải trả khoản tiền tương ứng với chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Mục 3 Chương III Luật An toàn, vệ sinh lao động khi người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; việc chi trả có thể thực hiện một lần hoặc hằng tháng theo thỏa thuận của các bên, trường hợp không thống nhất thì thực hiện theo yêu cầu của người lao động”.

Đối chiếu các quy định trên, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHXH cho người lao động theo quy định của pháp luật. Người sử dụng lao động đã không đăng ký đóng và không đóng BHXH cho ông tại thời điểm ông xảy ra tai nạn lao động. Vì vậy, trường hợp này người sử dụng lao động phải trả chế độ cho ông theo quy định tại khoản 4 Điều 39 Luật An toàn, vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền lợi của mình, ông yêu cầu đơn vị có trách nhiệm truy đóng BHXH cho ông theo hợp đồng lao động đã ký kết với ông.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

An toàn lao động

otvet Đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động sẽ không được nhận trợ cấp khuyết tật
otvet Doanh nghiệp phải tự trả chế độ TNLĐ nếu trốn đóng BHXH
otvet Lắp đường ống dẫn khí bắt buộc phải kiểm định an toàn
otvet Trợ cấp tai nạn lao động hàng tháng có được tăng kể từ 1/1/2022?
otvet Trợ cấp TNLĐ được tính theo lương bình quân của 6 tháng trước khi xảy ra tai nạn
otvet Thân nhân của người chết do tai nạn lao động sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng
otvet Doanh nghiệp phải trả những chi phí nào cho người bị tai nạn lao động?
otvet Bị tai nạn trên đường về có được hưởng chế độ tai nạn lao động?
otvet Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động
otvet Thủ tục giám định tai nạn lao động lần đầu
otvet Những việc phải làm của Ban an toàn, vệ sinh lao động
otvet Cách lập hồ sơ vụ tai nạn lao động
otvet Trình tự điều tra tai nạn lao động
otvet Các hành vi bị cấm liên quan đến an toàn vệ sinh lao động
otvet Các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
otvet Những giấy tờ cần thiết để được bồi thường tai nạn lao động
otvet Mức bồi thường TNLĐ được tính theo tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề trước đó
otvet Mức bồi thường tai nạn lao động sẽ tăng dần theo tỷ lệ suy giảm khả năng lao động
otvet Tai nạn hoàn toàn do lỗi của người lao động, chỉ được trả trợ cấp, không được bồi thường
otvet Bảo hiểm tai nạn lao động: chưa có quy định đóng theo hình thức tự nguyện