LuatVietnamLogo

blue-check Doanh nghiệp sản xuất ô tô được ân hạn nộp thuế TTĐB của 8 tháng năm 2020

Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ về việc gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước (4 trang)
Posted: 16/9/2020 9:42:51 AM | Latest updated: 16/9/2020 10:58:43 AM (GMT+7)

LuatVietnam

Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước sẽ được ân hạn nộp thuế TTĐB của 8 tháng, từ tháng 3 - tháng 10/2020.

Thời gian ân hạn cụ thể như sau: đến 20/9/2020 (cho số thuế tháng 3); đến 20/10/2020 (số thuế tháng 4); đến 20/11/2020 (cho số thuế tháng 5); đến 20/12/2020 (cho số thuế các tháng từ 6 - 10) (khoản 1 Điều 3).

Số thuế TTĐB được ân hạn nộp bao gồm cả số thuế khai bổ sung của các tháng nêu trên nếu hồ sơ khai bổ sung được nộp trước khi hết thời hạn nộp theo quy định (điểm a khoản 2 Điều 3).

Các chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước cũng được ân hạn nộp thuế TTĐB nếu có thực hiện hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ô tô (điểm c khoản 2 Điều 3).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

KimPhung
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực15/9/2020 (d/m/yyyy)
Tệp đính kèm

Xem thêm:

nexto  Bán hàng có chiết khấu được khai giảm thuế TTĐB (30/8/2020) 

nexto  Dịch vụ spa không bị tính thuế TTĐB (18/8/2020) 

nexto  Thuế TNCN của người lao động không được ân hạn nộp do ảnh hưởng dịch English attachment (25/8/2020) 

nexto  Điều kiện ân hạn tiền thuê đất 2020 do ảnh hưởng dịch English attachment (16/9/2020) 

nexto  Thuế nhà thầu nộp thay không được ân hạn nộp do dịch English attachment (31/8/2020) 

nexto  Máy lạnh gắn trên xe, giàn khoan... được miễn thuế TTĐB English attachment (13/8/2020) 

nexto  Đã bỏ chính sách ân hạn nộp thuế GTGT cho tài sản cố định có giá trị lớn (trên 100 tỷ) (20/7/2020) 

nexto  Tờ khai có sự điều chỉnh mã HS cũng được tham gia Chương trình ưu đãi thuế linh kiện ô tô (21/8/2020) 

nexto  Xe ô tô mua trước 28/6/2020 không được hoàn lại 50% LPTB (14/7/2020) 

nexto  Về việc ân hạn nộp thuế và giảm tiền chậm nộp (13/7/2020) 

Ô tô - xe máy