LuatVietnam

blue-check Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ lãi suất vay vốn đến 2%/năm English attachment

Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (26 trang)
Posted: 23/5/2022 7:07:46 AM | Latest updated: 25/6/2022 2:06:34 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5456 | Vietlaw: 564
LuatVietnam

Nghị định quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các doanh nghiệp theo chủ trương tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ được nhà nước hỗ trợ lãi suất 2%/năm của các khoản vay bằng VND tại các ngân hàng thương mại được cho vay và giải ngân trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2022 - 31/12/2023.

Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ lãi suất này chỉ áp dụng với khoản vay có mục đích sử dụng thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Vốn vay sử dụng cho một trong các ngành: hàng không, vận tải kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú, ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (A), công nghiệp chế biến, chế tạo (C), xuất bản phần mềm (J582), Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62), hoạt động dịch vụ thông tin (J-63); trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên nhưng không bao gồm hoạt động xây dựng cho mục đích kinh doanh BĐS thuộc mã ngành (L) theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg .

b) Vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng công bố.

Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2023.

Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
blue-check 1032/QĐ-NHNNThủ tục thanh, quyết toán khoản hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp (áp dụng với các ngân hàng)
blue-check 03/2022/TT-NHNNCác phương thức hỗ trợ lãi vay 2%/năm cho doanh nghiệp English attachment
blue-check 2144/BTC-TCNHGiai đoạn 2022-2023, DN được hỗ trợ 2% lãi suất khi vay vốn phục hồi SXKD
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 20-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5456
Tệp đính kèm
enflag pdficon ND31-20052022CP[EN].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Vay vốn