LuatVietnam

blue-check Doanh thu kinh doanh vàng bạc phải hạch toán riêng và tính thuế GTGT trực tiếp

Công văn số 60894/CTHN-TTHT ngày 21/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về phương pháp tính thuế GTGT (2 trang)
Posted: 24/8/2023 7:26:33 AM | Latest updated: 24/8/2023 4:29:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5771
LuatVietnam

Trường hợp Công ty kinh doanh mua bán nhiều mặt hàng, trong đó có vàng, bạc, đá quý thì bắt buộc phải hạch toán riêng và kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp đối với doanh thu từ vàng, bạc, đá quý (Điều 13 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 ).

Đối với doanh thu từ mặt hàng khác (không phải vàng, bạc, đá quý), Công ty vẫn được kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5771

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu