LuatVietnam

blue-check Đơn giá xây dựng TP. Hà Nội - Phần Sửa chữa và Bảo dưỡng công trình

Quyết định số 377/QĐ-UBND ngày 16/1/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội Phần Sửa chữa và Bảo dưỡng công trình xây dựng (157 trang)
Posted: 31/1/2023 9:29:53 AM | Latest updated: 8/2/2023 3:00:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5637
LuatVietnam

Quyết định công bố Đơn giá xây dựng thành phố Hà Nội - Phần Sửa chữa và Bảo dưỡng công trình xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP .

Nội dung cơ bản gồm: Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng; Chi tiết tập đơn giá; Bảng giá vật liệu (giá đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng); Bảng giá vữa; Bảng giá nhân công; Bảng giá ca máy (Chi tiết trong phụ lục kèm theo Quyết định này).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế các quyết định trước đây về đơn giá Xây dựng công trình thành phố Hà Nội - Phần sửa chữa.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 16-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5637

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý công trình

blue-check Tiêu chí thiết kế công trình, nhà ở đảm bảo phòng chống thiên tai tại TP. HCM
light-check Hướng dẫn mới về ký kết và điều chỉnh hợp đồng xây dựng English attachment
blue-check Điều kiện và yêu cầu khi sử dụng cần trục tháp thi công công trình tại TP. HCM
blue-check Xây dựng công trình ở nước ngoài được áp dụng thuế GTGT 0%
blue-check Quy trình thẩm định dự án xây dựng công trình nông nghiệp tại Hà Nội
blue-check Đơn giá xây dựng TP. Hà Nội - Phần Sửa chữa và Bảo dưỡng công trình
blue-check Đơn giá xây dựng TP. Hà Nội - Phần Xây dựng công trình
blue-check Đơn giá xây dựng TP. Hà Nội - Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình
blue-check Có thể áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài vào xây dựng công trình tại Việt Nam
blue-check Bộ định mức dự toán lắp đặt đường dây tải điện
blue-check Công trình trường mầm non chỉ được thiết kế phòng học tối đa đến tầng 3
blue-check Công trình trường học không được thiết kế gara ô tô tại tầng hầm
blue-check Những lưu ý khi thiết kế công trình trường học
blue-check Hướng dẫn quản lý chất lượng thi công công trình mục tiêu quốc gia
blue-check Gỡ bỏ quy định cho chủ đầu tư chọn chuyên gia tư vấn vào Hội đồng kiểm tra nghiệm thu công trình
blue-check Có thể điều chỉnh giá trong thời gian gia hạn hợp đồng xây dựng
blue-check Chủ đầu tư được quyền lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng trong xây dựng
blue-check Không được điều chỉnh lại giá phần giá trị tạm ứng cao hơn mức tối thiểu
blue-check Đã có hướng dẫn về an toàn xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời English attachment
blue-check Thay mới QCVN về các số liệu điều kiện tự nhiên làm căn cứ lập dự án xây dựng