LuatVietnamLogo

Đóng bảo hiểm thất nghiệp bao lâu mới được trợ cấp?

Cập nhật 11/9/2020 | Đăng tải: LVN.5042


hoi Đặng Thị Nga (Thái Bình)
Tôi đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ tháng 9/2004, đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) từ năm 2009. Năm 2016, trong thời gian mang thai, tôi nghỉ ốm, có giấy của bác sĩ. Năm 2017, tôi sinh con và sau đó có đóng 2 tháng BHXH, BHTN. Tháng 8/2018, tôi nghỉ việc.
Khi chốt sổ để hưởng BHTN thì tôi được thông báo không đủ điều kiện hưởng vì trong vòng 24 tháng phải đóng đủ 12 tháng, còn tôi mới đóng được 11 tháng.
Vậy tôi có đủ điều kiện để được hưởng BHTN không?

luat BHXH Việt Nam:

Trường hợp của bà, nếu tham gia BHTN khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn thì theo quy định tại Điều 49 Luật Việc làm, bà phải đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp hợp đồng lao động của bà ký theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì bà phải đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động thì mới có căn cứ để xét hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Do bà không nêu rõ tham gia BHTN khi làm việc theo loại hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc nào nên cơ quan BHXH không đủ căn cứ để trả lời cụ thể. Đề nghị bà kiểm tra lại trường hợp của mình và liên hệ với Trung tâm dịch vụ việc làm nơi bà đã nộp hồ sơ trước đó để được xem xét.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm thất nghiệp