LuatVietnam

Đóng BHTN trên 12 năm cũng chỉ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp

Cập nhật 28/8/2022 | Đăng tải: LVN.5530

hoi Thu Hằng, TP. HCM
Tôi đang làm cho một công ty tại TP. HCM và có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đầy đủ. Tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã đóng BHTN được hơn 15 năm.
Cho tôi hỏi, nếu nghỉ việc thì tôi sẽ được hưởng bao nhiêu tháng trợ cấp thất nghiệp (TCTN)? Mức hưởng TCTN hàng tháng tôi được hưởng là bao nhiêu?

luat Luật sư Trịnh Ngọc Hoàn Vũ, Đoàn Luật sư TP. HCM:

Theo điều 50 Luật Việc làm quy định thời gian hưởng TCTN được tính theo số tháng đóng BHTN. Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì người lao động được hưởng ba tháng TCTN.

Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm một tháng TCTN nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Về mức hưởng TCTN thì hằng tháng người lao động sẽ hưởng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp. Tuy nhiên, mức hưởng tối đa không quá năm lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định. Đối với người lao động đóng BHTN theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc thì được hưởng tối đa không quá năm lần mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn thì khi thất nghiệp và nộp hồ sơ nhận TCTN bạn sẽ được nhận 12 tháng trợ cấp.

Mức hưởng TCTN bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của sáu tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Xem thêm

Bảo hiểm thất nghiệp

otvet Đóng BHTN đủ 1 năm sẽ được hưởng trợ cấp 3 tháng
otvet Nghỉ hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Lao động đang hưởng lương hưu vẫn được trả tiền BHTN vào lương trong thời gian dịch
otvet Phải gộp sổ BHXH trước khi hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu có nhiều sổ
otvet Nghỉ việc nhiều lần có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Sổ BHXH nếu mất phải làm thủ tục cấp lại trước khi xin hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp nếu có thời gian đóng bảo hiểm từ 12 đến 36 tháng
otvet Nghỉ việc ngay sau thời gian thai sản có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Thời gian đóng BHXH tại các công ty khác nhau được cộng dồn khi tính trợ cấp thất nghiệp
otvet Những ai được quỹ BHTN chi hỗ trợ Covid-19 đợt 2?
otvet Cách tính mức trợ cấp thất nghiệp
otvet Đóng BHTN trên 12 năm cũng chỉ được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp
otvet Thời hạn giải quyết trợ cấp thất nghiệp tính như thế nào?
otvet Hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải nộp giấy xin thôi việc?
otvet Được cộng gộp thời gian đóng BHTN tại sổ BHXH cũ vào sổ mới
otvet Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp bắt buộc phải nộp sổ BHXH
otvet Các giấy tờ cần thiết để hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp có cần nộp giấy thôi việc?
otvet Thủ tục gộp quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp
otvet Trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng theo lương tối thiểu