LuatVietnam

Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng cho người đã đủ tuổi

Cập nhật 10/10/2022 | Đăng tải: LVN.5555

hoi Nguyễn Mai
Tôi là lao động nữ, năm nay tôi 37 tuổi, đóng bảo hiểm xã hội được 10 năm. Xin hỏi, tôi muốn đóng luôn 1 lần 10 năm để đủ thời gian 20 năm đóng bảo hiểm xã hội thì có được nhận lương hưu hàng tháng ngay không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Để được hưởng lương hưu, theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải có đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội đồng thời đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc, theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trường hợp người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 6 tháng, người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu.

Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng như sau:

Đóng hàng tháng; Đóng 3 tháng/lần; Đóng 6 tháng/lần; Đóng 12 tháng/lần;

Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần;

Đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng).

Như vậy, trường hợp của bạn hiện nay mới 37 tuổi, chưa đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định (nữ 55 tuổi + 8 tháng) vì vậy bạn có thể lựa chọn phương thức đóng một lần 5 năm cho những năm về sau.

Xem thêm

Bảo hiểm xã hội

otvet Người có 2 sổ BHXH phải làm thủ tục gộp sổ mới được rút BHXH một lần
otvet Cách tính lương hưu khi đóng BHXH tự nguyện
otvet Vẫn có thể đóng tiếp BHXH sau khi đã rút BHXH một lần
otvet Quy định giảm số năm đóng BHXH được hưởng lương hưu chỉ mới là dự thảo
otvet Cách tính chế độ hưu cho người nghỉ trước tuổi
otvet Lao động nam phải đóng BHXH đủ 35 năm mới được lương hưu tối đa
otvet Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí có phải nộp HĐLĐ?
otvet Điều kiện hưởng lương hưu khi mua BHXH tự nguyện
otvet Cách xác định mức lương bình quân đóng BHXH để tính lương hưu
otvet Lương hưu có tăng theo lương cơ sở?
otvet Chỉ được đóng gộp BHXH để lãnh hưu khi đã đủ tuổi
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi
otvet Điều kiện đóng dồn BHXH để sớm hưởng lương hưu
otvet Những trường hợp phải mua BHXH bắt buộc
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng cho người đã đủ tuổi
otvet Không hạn chế thời gian bảo lưu quá trình đóng BHXH
otvet Người đủ tuổi hưu có được rút BHXH một lần?
otvet Điều kiện nghỉ hưu trước tuổi khi làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn
otvet Đóng BHXH tự nguyện bao nhiêu để có lương hưu?
otvet Người đóng BHXH trên 20 năm chỉ được rút BHXH một lần nếu mắc bệnh hiểm nghèo