LuatVietnam

Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng với người đã đủ tuổi

Cập nhật 30/7/2022 | Đăng tải: LVN.5506

hoi Nguyễn Lân
Tôi sinh ngày 10.8.1962 (nam), tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội được 18 năm 1 tháng đến thời điểm hiện tại tôi đã nghỉ việc ở nhà và muốn hưởng lương hưu.
Theo tôi được biết nếu hưởng lương hưu năm 2022 thì tôi phải đủ 60 năm 6 tháng và phải tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nộp thêm 1 năm 11 tháng nữa để đủ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của tôi là 20 năm được hay không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động cụ thể như sau: Kể từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 3, Khoản 2 Điều 6, Điểm e Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ và Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 01/2016/TT-LĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, thì:

Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một lần cho những năm còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì thời điểm hưởng lương hưu được tính từ ngày 01 tháng liền kề sau tháng đóng đủ số tiền cho những năm còn thiếu.

Lao động nam nghỉ hưu trong năm 2021 thì tỷ lệ lương hưu được tính bằng 45% tương ứng với 19 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%; Nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi thì tỷ lệ lương hưu được tính như sau: 45% tương ứng với 20 năm đóng BHXH, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, bạn đọc là lao động nam sinh tháng 8.1962, thời điểm bạn đọc đủ 60 tuổi 6 tháng là tháng 2.2022. Đối chiếu với quy định nêu trên, tại tháng 2.2022, bạn đọc đủ điều kiện được đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm tham gia BHXH để hưởng lương hưu.

Xem thêm

Lao động - Việc làm

otvet Người đóng bảo hiểm trên 20 năm nếu bị bệnh hiểm nghèo được chuyển sang rút BHXH một lần
otvet Làm việc trong ngành đường bộ có được nghỉ hưu trước tuổi?
otvet Chưa chấp nhận thanh toán đối với giấy nghỉ hưởng BHXH cấp sau thời gian khỏi Covid-19
otvet Số năm đóng BHXH còn dư sau khi đạt tỷ lệ hưu tối đa sẽ được hưởng trợ cấp một lần
otvet Người lao động và công ty được phép thỏa thuận việc cộng dồn phép năm sang năm sau
otvet Công ty có bắt buộc phải lắp máy lạnh trong kho, xưởng?
otvet Không được hưởng BHXH một lần nếu thời gian đóng trên 20 năm
otvet Có được đi làm ở địa phương khác trong thời gian bị án treo?
otvet Điều kiện nghỉ hưu do suy giảm sức lao động
otvet Trường hợp nào được áp dụng giờ làm việc trên 8 tiếng/ngày?
otvet Tra cứu tuổi nghỉ hưu theo quy định nào?
otvet Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi sẽ bị trừ 2% tỷ lệ lương hưu
otvet Công ty có được sa thải người lao động tự ý nghỉ việc chăm bệnh?
otvet Tuổi nghỉ hưu sẽ tăng dần sau mỗi năm
otvet Có thể đóng gộp BHXH để hưởng hưu nếu còn thiếu không quá 10 năm
otvet Cùng lúc ký nhiều HĐLĐ, chỉ phải đóng BHXH theo HĐLĐ đầu tiên
otvet Sửa nội quy lao động, có phải đăng ký lại với Sở Lao động TB&XH?
otvet Đóng gộp BHXH một lần để hưởng lương hưu chỉ áp dụng với người đã đủ tuổi
otvet Làm thế nào để hưởng lương hưu khi công ty nợ đóng BHXH?
otvet Có được rút sớm BHXH một lần để đi xuất khẩu lao động?