LuatVietnam

blue-check Dự án cấp phép trước khi thay đổi địa bàn ưu đãi có được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế?

Công văn số 1316/TCT-CS ngày 14/4/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (4 trang)
Posted: 16/5/2023 10:34:39 AM | Latest updated: 16/5/2023 2:08:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5698
LuatVietnam

Căn cứ khoản 2 Điều 13 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14status2 , Tổng cục Thuế cho rằng, trường hợp các dự án đầu tư mới trên địa bàn được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định của Thủ tướng về việc thay đổi địa giới hành chính hay phân loại đô thị có hiệu lực mà tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận đáp ứng điều kiện là dự án đầu tư mới tại địa bàn ưu đãi thì nhà đầu tư vẫn được tiếp tục hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định trước đó cho thời gian ưu đãi còn lại của dự án.

Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư được xác định theo Phụ lục II ban hành kèm Nghị định 118/2015/NĐ-CPstatus1 , nay là Phụ lục III Nghị định 31/2021/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5698

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư trong nước

blue-check Ý kiến của Bộ KH&ĐT về việc cho điều chỉnh tiến độ dự án quá 24 tháng
blue-check 20 thủ tục về cấp phép đầu tư dự án tại Khu Công nghệ cao TP. HCM
blue-check Các thủ tục mới trong lĩnh vực đầu tư và thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội
blue-check Các điều kiện hưởng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check 48 thủ tục mới về cấp phép đầu tư và lao động tại các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
blue-check Dự án cấp phép trước khi thay đổi địa bàn ưu đãi có được tiếp tục hưởng ưu đãi thuế?
blue-check Tăng vốn cho dự án có tiếp tục được ưu đãi thuế?
blue-check Khuyến cáo về thời hạn nộp thông báo tình hình sử dụng hàng miễn thuế của dự án đầu tư English attachment
blue-check Những lưu ý khi tách doanh nghiệp thực hiện dự án
blue-check Về thủ tục điều chỉnh tiến độ cho dự án thực hiện trước khi có Luật Đầu tư 2020
blue-check Các thủ tục đầu tư và cấp lại giấy phép lao động được giải quyết trong ngày tại Ban quản lý KCX TP. HCM
blue-check Công ty phải bàn giao thuế GTGT của dự án cho doanh nghiệp mới nếu dự án đã đăng ký thuế English attachment
blue-check Thủ tục dừng nhập khẩu hàng thuộc Danh mục miễn thuế
blue-check Hàng nhập khẩu cho dự án xử lý chất thải rắn có được miễn thuế? English attachment
blue-check Về thủ tục dừng nhập khẩu hàng hóa miễn thuế
blue-check Về mức tối thiểu phải nộp cho Nhà nước khi thực hiện dự án có sử dụng đất
blue-check Sắp tăng cường thanh tra các dự án chậm tiến độ sử dụng đất trên cả nước
blue-check Thay mới Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Nhận chuyển nhượng dự án có được kế thừa việc khấu trừ tiền giải phóng mặt bằng vào tiền thuê đất?
blue-check Năm 2022, Bộ KH&ĐT bổ sung thêm 2 cuộc thanh tra về khu công nghiệp tại Quảng Nam và Vĩnh Phúc