LuatVietnam

blue-check Dự án chăn nuôi sử dụng công nghệ thân thiện môi trường có được miễn giảm thuế?

Công văn số 7972/BTC-CST ngày 28/7/2023 của Bộ Tài chính về kiến nghị của Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành gia cầm (4 trang)
Posted: 31/7/2023 1:03:24 PM | Latest updated: 1/8/2023 10:58:56 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5756
LuatVietnam

Văn bản giải đáp một số vướng mắc, kiến nghị về chính sách tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi trong nước, cụ thể gồm:

1. Kiến nghị tăng cường kiểm tra, xử phạt tình trạng nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm

2. Rà soát cắt giảm một số phí kiểm dịch, các thủ tục hành chính không cần thiết nhằm giảm chi phí sản xuất cho ngành chăn nuôi

3. Đề xuất chính sách miễn, giảm tiền thuê đất; ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp chăn nuôi

4. Kiến nghị tăng cường kiểm tra, xử lý một số doanh nghiệp, tập đoàn lớn (nếu có) bán phá giá sản phẩm chăn nuôi

Theo Bộ Tài chính, Luật thuế TNDN hiện hành đã có quy định miễn thuế và áp dụng thuế suất 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp chăn nuôi (khoản 2 Điều 1, khoản 7 Điều 1 Luật số 71/2015/QH13 ).

Tuy nhiên, không có quy định miễn, giảm thuế TNDN cụ thể cho lĩnh vực chăn nuôi với công nghệ thân thiện với môi trường, làm giảm thải các-bon.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5756

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu