LuatVietnam

Lược đồ | Dự án công nghệ cao

Tổng số 9 bản ghi | Cập nhật đến: 16-Aug-2023

QUY ĐỊNH CHI TIẾT
blue-check 16/8/2023 Thủ tục công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại TP. HCM
(Quyết định số 3438/QĐ-UBND)

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục Công nhận vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn TP. HCM, áp dụng kể từ ngày 16/8/2023. Xem thêm

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

blue-check 1/3/2023 Đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu dây chuyền đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp/dự án công nghệ cao English attachment
(Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg)

Quyết định này bổ sung một số quy định nhằm đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp công nghệ cao hoặc dự án hoạt động ứng dụng công nghệ cao hoặc dự án thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt, chẳng hạn như: Xem thêm

- Cho phép doanh nghiệp được đưa hàng hóa về bảo quản sau khi nộp đủ hồ sơ nhập khẩu.

- Cho phép doanh nghiệp nộp chứng thư giám định trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đưa lô hàng đầu tiên thuộc dây chuyền công nghệ về bảo quản và được xét gia hạn nộp chứng thư thêm không quá 6 tháng đối với dây chuyền công nghệ có độ phức tạp cao.

- Cho phép giám định dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng tại địa điểm sản xuất của doanh nghiệp hoặc địa điểm triển khai dự án sau khi dây chuyền nhập khẩu được lắp đặt hoàn thiện, bắt đầu đi vào vận hành (những trường hợp khác bắt buộc phải giám định tại nước xuất khẩu).

Tuy nhiên, một số điều kiện cần lưu ý là: doanh nghiệp chỉ được làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng thuộc dây chuyền đã qua sử dụng tại một địa điểm; trong thời gian đưa hàng hóa về bảo quản, doanh nghiệp chỉ được lắp đặt, vận hành dây chuyền để phục vụ hoạt động giám định, không được đưa vào sản xuất; chứng thư giám định dây chuyền chỉ có hiệu lực tối đa 3 tháng kể từ ngày cấp.

Các biểu mẫu sử dụng khi làm thủ tục nhập khẩu dây chuyền thực hiện theo quy định tại Phụ lục III.

Ngoài ra, Quyết định này có sửa đổi về mã số HS trong Danh mục tuổi thiết bị của máy móc, thiết bị nhập khẩu ban hành kèm Phụ lục I Quyết định số 18/2019/QĐ-TTgstatus2 .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2023.

HƯỚNG DẪN
blue-check 28/2/2013 Điều kiện cấp Giấy chứng nhận dự án công nghệ cao
(Thông tư số 01/2013/TT-BKHCN)

Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký. Đính kèm các biểu mẫu gồm: Xem thêm

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao;

- Mẫu thuyết minh đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao;

- Đơn đề nghị xác nhận thuyết minh đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao;

- Giấy chứng nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao.

blue-check 23/1/2012 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận dự án công nghệ cao English attachment
(Thông tư số 33/2011/TT-BKHCN)

Thông tư này hướng dẫn về trình tự và thủ tục Giấy chứng nhận cho doanh nghiệp có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo Quyết định số 49/2010/QĐ-TTgstatus1 làm cơ sở để hưởng chính sách ưu đãi theo Luật Công nghệ cao Xem thêm

Các biểu mẫu hồ sơ chứng nhận đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Thông tư số 32/2011/TT- BKHCN ngày 15/11/2011.

Giấy chứng nhận sẽ được cấp trong vòng 5 ngày làm việc kể từ khi Văn phòng Chứng nhận (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) tiếp nhận đủ các loại giấy tờ quy định tại Điều 4 Thông tư này

Thông tư có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

red-check 30/12/2011 Điều kiện cấp Giấy chứng nhận dự án công nghệ cao English attachment
(Thông tư số 32/2011/TT-BKHCNstatus2 )

Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

blue-check 23/7/2015 Chưa có chính sách miễn, giảm thuế TNCN cho nhân lực của dự án công nghệ cao English attachment
(Công văn số 2977/TCT-TNCN)

Theo Công văn này, những cá nhân làm việc cho dự án, doanh nghiệp công nghệ cao không thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế TNCN Xem thêm

Hiện tại, chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế TNCN chỉ áp dụng cho 04 đối tượng sau đây (trong ngoặc là căn cứ pháp lý):

1. Giảm thuế cho cá nhân gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế (Điều 4 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12status2 )

2. Miễn thuế TNCN theo các Điều ước quốc tế (Điều 9 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12status2 )

3. Miễn thuế đối với cá nhân làm việc cho dự án ODA (Thông tư Liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ), dự án phi chính phủ (Thông tư số 55/2007/TT-BTCstatus1 ), nhân viên Liên hợp quốc tại Việt Nam (Thông tư số 57/2007/TT-BTCstatus1 )

4. Giảm 50% thuế cho cá nhân làm việc trong Khu kinh tế (Thông tư số 128/2014/TT-BTCstatus1 )

blue-check 26/6/2015 Áp dụng ưu đãi thuế TNDN cho dự án công nghệ cao phải có xác nhận của Bộ KH&CN English attachment
(Công văn số 2578/TCT-CS)

Căn cứ quy định tại Điểm 14 Mục III Phần A Danh mục ban hành kèm Phụ lục 1 Nghị định số 108/2006/NĐ-CPstatus1 thì dự án ứng dụng công nghệ cao thuộc thuộc đối tượng đặc biệt ưu đãi đầu tư. Theo đó, được hưởng mức ưu đãi thuế TNDN như sau: thuế suất 10% trong 15 năm , miễn thuế 4 năm kể từ khi có thu nhập và giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo. Tuy nhiên, để hưởng chính sách ưu đãi thuế, doanh nghiệp phải có Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao do Bộ Khoa học & CN cấp Xem thêm

Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất trong các Khu công nghiệp do Thủ tướng thành lập thì cũng được ưu đãi thuế TNDN, với thuế suất 15% trong 12 năm, miễn thuế 3 năm kể từ khi có thu nhập và giảm 50% thuế trong 7 năm tiếp theo (Điều 34, 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CPstatus1 )

blue-check 1/11/2011 Chưa được chứng nhận là dự án công nghệ cao, không được miễn thuế nhập khẩu TSCĐ
(Công văn số 5454/TCHQ-TXNK)

Trường hợp dự án của công ty chưa được xác định là dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chưa sử dụng tại Việt Nam thì không được miễn thuế nhập khẩu thiết bị để tạo tài sản cố định

THAM KHẢO
blue-check 12/7/2023 Dự án ứng dụng công nghệ cao được hưởng ưu đãi thế nào?
(Công văn số 2879/TCT-CS)

Trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư đang được hưởng ưu đãi hoặc đã hưởng hết ưu đãi thuế theo điều kiện khác, sau đó được cấp giấy chứng nhận dự án ứng dụng công nghệ cao thì được hưởng tiếp ưu đãi thuế bằng mức ưu đãi áp dụng cho dự án ứng dụng công nghệ cao trừ đi thời gian đã hưởng ưu đãi trước đó (gồm cả về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế nếu có). Xem thêm

Thời gian bắt đầu tính ưu đãi đối với dự án ứng dụng công nghệ cao (về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế) được xác định theo quy định tại khoản 7 và khoản 8 Điều 1 Luật số 32/2013/QH13 .