LuatVietnam

blue-check Dự án được cấp chứng nhận đầu tư trước khi ngày thành lập khu công nghiệp sẽ không được ưu đãi English attachment

Công văn số 3244/TCT-CS ngày 31/7/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (1 trang)
Posted: 18/8/2023 11:08:59 AM | Latest updated: 24/8/2023 8:32:36 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5769 | Vietlaw: 625
LuatVietnam

Liên quan đến việc áp dụng ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư tại khu công nghiệp chưa hoàn thiện thủ tục thành lập, Tổng cục Thuế yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3675/TCT-CS ngày 16/9/2019.

Theo đó, các dự án được cấp phép đầu tư trước thời điểm ban hành Quyết định thành lập khu công nghiệp sẽ không được hưởng ưu đãi thuế theo diện dự án đầu tư trong khu công nghiệp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5769

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu