LuatVietnam

Lược đồ | Dự án đường bộ

Tổng số 18 bản ghi | Cập nhật đến: 12-Jul-2023

CHÍNH SÁCH
blue-check 16/6/2022 Phê duyệt Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1
(Nghị quyết số 60/2022/QH15)

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1, dài khoảng 188,2 km, chia thành 04 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Xem thêm

Dự án sẽ được triển khai thực hiện từ năm 2022, dự kiến hoàn thành một số đoạn tuyến có lưu lượng giao thông lớn vào năm 2025, hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

blue-check 16/6/2022 Phê duyệt Dự án đường bộ cao tốc Biên hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1
(Nghị quyết số 59/2022/QH15)

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Biên hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, dài khoảng 53,7 km, chia thành 03 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Xem thêm

Dự án sẽ được triển khai từ năm 2022, cơ bản hoàn thành vào năm 2025 và đưa vào khai thác từ năm 2026.

blue-check 16/6/2022 Phê duyệt Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1
(Nghị quyết số 58/2022/QH15)

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1, dài khoảng 117,5 km, chia thành 03 dự án thành phần theo hình thức đầu tư công. Xem thêm

Dự án sẽ được triển khai đầu tư từ năm 2022, cơ bản hoàn thành một số đoạn tuyến lưu lượng giao thông lớn vào năm 2025, hoàn thành toàn tuyến vào năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

HƯỚNG DẪN
blue-check 1/5/2023 Hướng dẫn tổ chức đấu thầu dự án công trình dịch vụ đường bộ English attachment
(Thông tư số 01/2023/TT-BGTVT)

Thông tư hướng dẫn về hình thức lựa chọn nhà đầu tư, các quy định chung trong đấu thầu, căn cứ đánh giá, chấp thuận nhà đầu tư, quy trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư... đối với công trình Trạm dừng nghỉ và các công trình phụ trợ khác trên đường bộ phục vụ giao thông và hành lang an toàn đường bộ. Xem thêm

Theo Điều 4 Thông tư này, các công trình dịch vụ chuyên ngành giao thông đường bộ được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế nếu đáp ứng quy định tại Điều 15 Luật Đấu thầu.

Các trường hợp được áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước bao gồm:

- Dự án thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Dự án có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, trong đó không có nhà đầu tư nước ngoài tham gia đăng ký thực hiện dự án hoặc đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 10 Thông tư này;

- Dự án có yêu cầu về bảo đảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng quyết định theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền và ý kiến thống nhất của Bộ Quốc phòng đối với yêu cầu bảo đảm quốc phòng hoặc ý kiến thống nhất của Bộ Công an đối với yêu cầu bảo đảm an ninh.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2023.

blue-check 1/3/2023 Tiêu chuẩn bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường bộ
(Thông tư số 46/2022/TT-BGTVT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2023.

red-check 1/1/2017 Mức trần thu phí dành cho các dự án đầu tư xây dựng đường bộ English attachment
(Thông tư số 35/2016/TT-BGTVTstatus2 )

Thông tư này quy định mức giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng đường bộ (tham gia giao thông đường bộ), bao gồm mức giá theo lượt (Phụ lục I) và theo chặng (Phụ lục II). Đối tượng nộp chỉ bao gồm xe ô tô, không bao gồm xe mô tô, xe gắn máy. Xem thêm

Theo đó, xe ô tô khi đi qua Trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ phải mua vé với các mức giá như sau: 52.000 đồng/vé/lượt (nếu là xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn); 70.000 (xe từ 12 - 30 chỗ, xe tải từ 2 - dưới 4 tấn); 87.000 (xe từ 31 chỗ, xe tải từ 4 - dưới 10 tấn); 140.000 (xe tải từ 10 - dưới 18 tấn); 200.000 (xe tải từ 18 tấn trở lên).

Nếu tính theo chặng thì mức giá như sau: 2.100 đồng/km (nếu là xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn); 3.000 (xe từ 12 - 30 chỗ, xe tải từ 2 - dưới 4 tấn); 4.400 ((xe từ 31 chỗ, xe tải từ 4 - dưới 10 tấn); 8.000 (xe tải từ 10 - dưới 18 tấn); 12.000 (xe tải từ 18 tấn trở lên).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017.

blue-check 7/5/2015 Hướng dẫn quyết toán dự án hạ tầng giao thông đường bộ
(Công văn số 2204/TCĐBVN-TC)

Văn bản này hướng dẫn thực hiện việc quyết toán dự án hoàn thành là tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo Công văn số 4893/BGTVT-TC ngày 20/4/2015

THAM KHẢO
blue-check 12/7/2023 Về việc hoàn thuế GTGT đối với Dự án đường bộ
(Công văn số 2895/TCT-CS)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc hoàn thuế GTGT đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng.

blue-check 18/1/2023 Về việc triển khai Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng
(Công văn số 206/BXD-HĐXD)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc tách hạng mục bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng thành dự án độc lập.

XEM THÊM
blue-check 23/5/2022 [Hợp nhất] - Mức trần thu phí dành cho các dự án đường bộ
(Văn bản hợp nhất số 16/VBHN-BGTVT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 28/2021/TT-BGTVT ngày 30/11/2021 vào Thông tư số 35/2016/TT-BGTVTstatus2 ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

blue-check 13/12/2021 Về chi phí tư vấn điều chỉnh thiết kế của dự án nâng cấp đường bộ
(Công văn số 5162/BXD-KTXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc xác định chi phí tư vấn điều chỉnh thiết kế của dự án nâng cấp đường bộ.

blue-check 23/9/2021 Về việc thực hiện Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng
(Công văn số 9949/BGTVT-TTr)

Văn bản giao các nhiệm vụ sau đây cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhằm thực hiện Dự án thu phí sử dụng đường bộ không dừng: Xem thêm

- Tiếp tục chủ trì rà soát, xây dựng, trình Bộ GTVT phê duyệt sửa đổi:

+ Thông tư 15/2020/TT-BGTVTstatus1 ngày 22/7/2020 quy định về hoạt động thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ, trong đó bổ sung quy định về công tác đầu tư, quản lý, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng trình Bộ GTVT ban hành làm cơ sở triển khai thực hiện.

+ Thông tư số 35/2016/TT-BGTVTstatus2 ngày 15/11/2016 của Bộ GTVT quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ GTVT quản lý và Thông tư số 60/2018/TT-BGTVTstatus1 ngày 21/12/2018 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 35/2016/TT- BGTVT ngày 15/11/2016 cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 58/2020/TT- BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

- Tiếp tục chủ trì xây dựng, trình Bộ GTVT ban hành Thông tư về định mức công tác thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

- Rà soát, bổ sung chế tài xử lý đối với lỗi hệ thống của các nhà đầu tư BOO , BOT

blue-check 21/6/2019 Về việc khai thuế vãng lai của Dự án hầm đường bộ Đèo Cả Quốc lộ 1
(Công văn số 2511/TCT-KK)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc khai nộp thuế vãng lai đối với Dự án xây dựng hầm đường bộ Đèo Cả Quốc lộ 1.

blue-check 13/3/2019 [Hợp nhất] - Mức trần thu phí dành cho các dự án đường bộ
(Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGTVT)

Văn bản hợp nhất các sửa đổi, bổ sung của Thông tư số 60/2018/TT-BGTVTstatus1 ngày 21/12/2018 vào Thông tư số 35/2016/TT-BGTVTstatus2 ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

blue-check 27/9/2018 Về xác định doanh thu của dự án thu phí đường bộ tự động
(Công văn số 1317/TTg-CN)

Văn bản nêu ý kiến của Thủ tướng về việc xác định doanh thu của Dự án thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng và việc lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ thu phí tự động.

blue-check 12/9/2013 Về chính sách bồi thường tái định cư dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam
(Quyết định số 1594/QĐ-TTg)

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

blue-check 27/2/2012 Về tiểu dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam
(Quyết định số 383/QĐ-BGTVT)

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

blue-check 25/8/2009 Về việc cho phép lập dự án đầu tư, mua sắm phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn ngành đường bộ giai đoạn 2009-2015.
(Quyết định số 2472/QĐ-BGTVT)

Việc lập dự án đầu tư, mua sắm phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn ngành Đường bộ giai đoạn 2009-2015 được thực hiện tại các vị trí thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng và sụt lở đất do ảnh hưởng của lũ, bão trên các tuyến Quốc lộ theo đề xuất của Cục Đường bộ Việt Nam.