LuatVietnam

Lược đồ | Dự án đường sắt

Tổng số 21 bản ghi | Cập nhật đến: 1-Mar-2023

HƯỚNG DẪN
blue-check 1/3/2023 Tiêu chuẩn bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức chuyên ngành quản lý dự án đường sắt
(Thông tư số 49/2022/TT-BGTVT)

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2023.

blue-check 2/6/2020 Về điều kiện miễn thuế đối với dự án phát triển đường sắt English attachment
(Công văn số 3550/TCHQ-TXNK)

Theo Phụ lục 1 Nghị định 118/2015/NĐ-CPstatus1 , dự án đầu tư phát triển ngành đường sắt thuộc diện được ưu đãi đầu tư. Xem thêm

Theo đó, dự án sẽ được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Khoản 11 Điều 16 Luật Thuế XNK số 107/2016/QH13 và Khảon 2 Điều 6 Luật Đường sắt số 06/2017/QH14status2 .

Tuy nhiên, để được miễn thuế, nhà thầu của dự án phải nộp giấy báo trúng thầu hoặc giấy chỉ định thầu; hợp đồng xây lắp, sửa chữa, chi công hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ, hàng hóa, trong đó khi rõ giá cung cấp không bao gồm thuế nhập khẩu.

THAM KHẢO
blue-check 30/8/2022 Nhập khẩu phụ tùng thay thế cho dự án đường sắt có thể được miễn thuế
(Công văn số 3603/TCHQ-TXNK)

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 6 Luật Đường sắt số 06/2017/QH14status2 (hiệu lực từ 1/7/2018), hàng hóa nhập khẩu là phụ tùng thay thế loại trong nước chưa sản xuất, sử dụng cho dự án đường sắt được miễn thuế nhập khẩu. Xem thêm

Hồ sơ miễn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 . Theo đó, lưu ý, ngoài các chứng từ hải quan, doanh nghiệp còn phải nộp thêm giấy báo trúng thầu hoặc giấy chỉ định thầu; hợp đồng xây dựng, thi công, lắp đặt hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa cho dự án đường sắt trong đó ghi rõ giá bán không bao gồm thuế nhập khẩu.

Việc điều chỉnh Danh mục hàng nhập khẩu miễn thuế được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định 134/2016/NĐ-CPstatus2 .

XEM THÊM
blue-check 12/5/2022 Về việc điều chỉnh Danh mục miễn thuế của Dự án đường sắt tuyến Bến Thành-Suối Tiên
(Công văn số 1678/TCHQ-TXNK)

Văn bản trả lời vướng mắc liên quan đến việc điều chỉnh Danh mục miễn thuế của Dự án đường sắt tuyến Bến Thành-Suối Tiên.

blue-check 10/9/2021 Về việc thuê tư vấn, giám sát cho dự án bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt
(Công văn số 3686/BXD-HĐXD)

Văn bản trả lời vướng mắc về việc thuê tư vấn quản lý và giám sát thi công cho dự án bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt.

blue-check 6/11/2020 Về việc hoàn thuế nhập khẩu cho dự án đường sắt Bến Thành-Suối Tiên
(Công văn số 7140/TCHQ-TXNK)

Văn bản đề cập đến việc hoàn thuế nhập khẩu cho dự án đường sắt đô thị Bến Thành-Suối Tiên.

blue-check 7/9/2020 Về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án ODA đường sắt đô thị Hà Nội
(Công văn số 81421/CT-TTHT)

Văn bản trả lời Liên danh JKT về việc hoàn thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội. Xem thêm

Do dự án này được phê duyệt theo Quyết định 2469/QĐ-BGTVT ngày 25/8/2009 (trước ngày Thông tư 181/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành) nên Cục Thuế Tp. Hà Nội cho rằng chính sách thuế áp dụng đối với Dự án thuộc diện điều chỉnh của Thông tư số 123/2007/TT-BTCstatus1 ngày 23/10/2007

blue-check 17/12/2019 Về việc miễn thuế nhập khẩu cho Dự án đường sắt Bến Thành - Suối Tiên
(Công văn số 7775/TCHQ-TXNK)

Văn bản trả lời về việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa TN-TX của Dự án đường sắt Bến Thành - Suối Tiên.

blue-check 26/7/2017 Về thuế đối với hàng nhập khẩu của dự án tuyến đường sắt đô thị
(Công văn số 4969/TCHQ-TXNK)

Văn bản trả lời về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên (tuyến số 1).

blue-check 29/6/2017 Về việc miễn thuế NK cho dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên
(Công văn số 8701/BTC-TCHQ)

Văn bản trả lời về việc miễn thuế nhập khẩu cho dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Suối Tiên.

blue-check 28/4/2017 Về Danh mục miễn thuế của Dự án đường sắt đô thị Hà Nội
(Công văn số 5541/BTC-TCHQ)

Văn bản trả lời Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc tiếp nhận thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu của Ban quản lý Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh-Hà Đông.

blue-check 29/3/2016 Về việc kê khai thuế nhà thầu của Ban quản lý dự án đường sắt
(Công văn số 1297/TCT-CS)

Văn bản trả lời Cục thuế TP.Hà Nội về việc kê khai thuế nhà thầu của Ban quản lý dự án đường sắt - Bộ Giao thông Vận tải

XỬ PHẠT / KHUYẾN CÁO
blue-check 20/11/2022 Bãi bỏ 2 thông tư về giải ngân vốn cho dự án đường sắt đô thị
(Thông tư số 63/2022/TT-BTC)

Thông tư này công bố bãi bỏ 2 văn bản sau: Xem thêm

- Thông tư số 117/2013/TT-BTCstatus3 ngày 23/8/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn – Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh

- Thông tư số 105/2015/TT-BTCstatus1 ngày 8/7/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 117/2013/TT-BTCstatus3 ngày 23/08/2013 hướng dẫn cơ chế tài chính và giải ngân đối với nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Đầu tư Châu Âu cho Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội (tuyến số 3) và Dự án Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 TP. Hồ Chí Minh

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2022.

blue-check 23/10/2014 Về việc hoàn thuế cho dự án 'Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - TP.HCM'
(Công văn số 4690/TCT-KK)

Văn bản trả lời về việc khấu trừ hoàn thuế GTGT đối với dự án “Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh” sử dụng nguồn vốn ODA vay JBIC Nhật Bản và vốn đối ứng từ Ngân sách Nhà nước

blue-check 11/6/2014 Về đăng ký Danh mục miễn thuế cho Dự án “Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai”
(Công văn số 6855/TCHQ-TXNK)

Văn bản trả lời về việc đăng ký Danh mục hàng nhập khẩu miễn thuế cho Dự án “Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai”

blue-check 6/9/2013 Về việc gia hạn thuế đối với dự án nâng cấp đường sắt Yên Viên (Lào Cai)
(Công văn số 11892/BTC-TCHQ)
blue-check 1/8/2013 Về hàng nhập khẩu phục vụ Dự án nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai
(Công văn số 4392/TCHQ-TXNK)

Văn bản trả lời đề nghị của Đường sắt Việt Nam về việc được tiếp tục nhập khẩu các lô hàng phục vụ dự án Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai, không bị phạt chậm nộp thuế GTGT do không đủ nguồn vốn đối ứng để nộp thuế GTGT cho các lô hàng nhập khẩu năm 2013

blue-check 13/9/2012 Về việc gia hạn thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu của Dự án cải tạo tuyến đường sắt Yên Viên-Lào Cai
(Công văn số 12374/BTC-TCHQ)

Văn bản trả lời về việc gia hạn nộp thuế GTGT nhập khẩu đối với các lô hàng nhập khẩu phục vụ Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt Yên Viên - Lào Cai do Đường sắt Việt Nam làm chủ đầu tư.

blue-check 11/5/2011 Về ưu đãi thuế GTGT đối với Dự án ODA tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên
(Công văn số 1590/TCT-CS)

Văn bản trả lời về ưu đãi thuế GTGT đối với Dự án ODA xây dựng tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên vay từ Ngân hàng hợp tác Quốc tế Nhật Bản JBIC (nay là JICA) được UBND thành phố Hồ Chí Minh duyệt tại Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 6/4/2007

blue-check 26/4/2011 Về thuế đối với thép nhập khẩu phục vụ dự án đóng mới 300 toa xe của Đường sắt Việt Nam
(Công văn số 1793/TCHQ-TXNK)

Văn bản trả lời về việc áp dụng chính sách thuế đối với mặt hàng nhập khẩu phục vụ dự án đóng mới 300 toa xe hàng của Tổng công ty đường sắt Việt Nam là thép hình chữ I đã được thẩm định, phê duyệt trong hồ sơ thiết kế và đề nghị được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi 0%

blue-check 8/9/2010 Về Dự án 'Cải tạo hệ thống thoát nước dọc tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh'
(Công văn số 6164/BGTVT-KCHT)