LuatVietnam

Dự án hoạt động từ trước Luật BVMT 2020 phải bổ sung giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng

Cập nhật 6/1/2023 | Đăng tải: LVN.5618

hoi Hà Văn Thắng (Phú Thọ)
Mỗi dự án của đơn vị tôi có một báo cáo đánh giá tác động môi trường riêng, các báo cáo đánh giá tác động môi trường trước năm 2005 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt (không có giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường).
Vậy các báo cáo đánh giá tác động môi trường nêu trên có được phép tiếp tục sử dụng trong thời hạn 5 năm kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành trong trường hợp giấy phép môi trường thành phần không xác định thời hạn không?
Theo Điểm c Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường:
"3. Hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp bị xử phạt như sau:
… c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không bố trí diện tích cây xanh bảo đảm tỷ lệ theo quy định; không bố trí công tơ điện độc lập tại nhà máy xử lý nước thải tập trung; không bố trí hố ga lắng cặn, tách váng dầu của nước mưa trước khi xả vào môi trường tiếp nhận...".
Quy định trên được hiểu là, các đơn vị hoạt động kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp phải thực hiện bố trí hố ga lắng cặn, tách váng dầu của nước mưa trước khi xả vào môi trường tiếp nhận. Đơn vị tôi là cơ sở sản xuất độc lập (không nằm trong cụm công nghiệp, không phải là hoạt động kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp) thì có phải thực hiện xây dựng hố ga lắng cặn, tách dầu của nước mưa trước khi xả vào môi trường tiếp nhận không?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Trường hợp cơ sở đang hoạt động thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 mà chỉ có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, không phải có giấy phép môi trường thành phần theo quy định của pháp luật thì phải có giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành.

Khoản 3 Điều 15 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp. Trường hợp cơ sở sản xuất nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp nếu vi phạm các quy định về quản lý chất thải thì bị xử phạt theo các điều tương ứng được quy định tại Nghị định số 45/2022/NĐ-CP.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Môi trường

otvet Tiêu chí xác định dự án phải xin giấy phép môi trường
otvet Dự án sản xuất, gia công cơ khí có phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Về căn cứ xác định chủ nguồn chất thải nguy hại
otvet Dự án hoạt động từ trước Luật BVMT 2020 phải bổ sung giấy phép môi trường trong thời hạn 36 tháng
otvet Doanh nghiệp phải công khai kết quả quan trắc nước thải như thế nào?
otvet Đã bỏ thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
otvet Những điều cần biết về đăng ký miễn trừ chất ô nhiễm khó phân hủy (POP)
otvet Có được mua bán chất thải nguy hại?
otvet Dự án truyền tải điện có phải lập đánh giá tác động môi trường?
otvet Cơ sở sản xuất hay người tiêu dùng chịu trách nhiệm thu gom, xử lý chất thải nguy hại?
otvet Báo cáo kiểm kê khí nhà kính cần có những thông tin gì?
otvet Ngành nghề kiểm định chất lượng sản phẩm điện tử có bắt buộc đánh giá tác động môi trường?
otvet Tiêu chí xác định dự án sản xuất phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Loại dự án nào phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường?
otvet Từ 1/1/2022, hộ dân ở chung cư phải tự phân loại rác thải
otvet Dự án nếu thay mới công nghệ xử lý chất thải phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sản xuất linh kiện điện tử có cần xin xác nhận bảo vệ môi trường?
otvet Nhà máy xử lý chất thải phải được nâng cấp nếu không đảm bảo quy chuẩn hiện hành
otvet Chủ dự án được tự chọn nhà thầu tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
otvet Sợi phế liệu PP có thuộc chất thải nguy hại?