LuatVietnam

blue-check Dự án nhà ở cho công nhân được dành 20% diện tích để xây nhà ở thương mại English attachment

Công văn số 1793/BXD-QLN ngày 24/5/2022 của Bộ Xây dựng về việc xây dựng nhà ở thương mại (2 trang)
Posted: 31/5/2022 9:03:08 AM | Latest updated: 14/6/2022 1:42:10 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5469 | Vietlaw: 564
LuatVietnam

Căn cứ điểm b khoản 8 Điều 1 Nghị định 49/2021/NĐ-CP, Bộ Xây dựng cho rằng đối với dự án nhà ở cho công nhân thuộc loại dự án nhà ở xã hội sử dụng nguồn vốn khác (không phải vốn nhà nước) thì chủ đầu tư được dành 20% tổng diện tích đất ở của dự án để xây dựng nhà ở thương mại nhằm bù đắp chi phí và góp phần giảm giá bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5469
Tệp đính kèm
enflag pdficon CV1793-24052022BXD[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Nhà ở xã hội