LuatVietnam

blue-check Dự án nhà ở phải khai thuế GTGT tại địa phương thực hiện dự án

Công văn số 61191/CTHN-TTHT ngày 21/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc kê khai thuế GTGT đối với dự án đầu tư cơ sở hạ tầng (2 trang)
Posted: 7/9/2023 9:11:29 AM | Latest updated: 8/9/2023 8:44:08 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5779
LuatVietnam

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 , trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, nhà để chuyển nhượng ở địa bàn tỉnh khác thì kê khai thuế GTGT của dự án này ngay tại địa phương thực hiện dự án.

Hồ sơ kê khai thuế GTGT theo mẫu số 01/GTGT ban hành kèm Phụ lục II Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5779

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu