LuatVietnam

Dự án ODA tổ chức đấu thầu theo quy định nào?

Cập nhật 15/3/2023 | Đăng tải: LVN.5658

hoi Nguyễn Sang (Ninh Thuận)
Ban quản lý các dự án công trình dân dụng tỉnh đang tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi theo mẫu hồ sơ mời thầu của Ngân hàng thế giới.
Trong quá trình mở thầu, có xem xét đến bảo lãnh dự thầu của nhà thầu, có trường hợp nhà thầu ghi đúng địa chỉ, số thông báo mời thầu, thời gian bảo lãnh, giá trị và các nội dung khác, tuy nhiên, bên thụ hưởng nhà thầu ghi Ban quản lý các dự án công trình dân dụng tỉnh.
Trường hợp này hồ sơ dự thầu của nhà thầu có bị loại?

luat Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Khoản 3 Điều 3 Luật Đấu thầu quy định đối với việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư thuộc dự án có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ thì áp dụng theo quy định của điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế đó.

Theo đó, việc lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu ODA tuân thủ quy định nêu trên. Đối với các tình huống trong đấu thầu, đề nghị ông liên hệ với nhà tài trợ để được hướng dẫn.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Dự án ODA

otvet Dự án ODA tổ chức đấu thầu theo quy định nào?
otvet Nhận viện trợ từ nước ngoài cần làm thủ tục gì?
otvet Dự án ODA có thể xin hoàn thuế sau khi công trình hoàn thành
otvet Trường hợp nào hàng nhập khẩu cho dự án ODA được hoàn thuế?
otvet Từ 1/9/2016, máy móc phục vụ dự án ODA không được miễn thuế khi tạm nhập