LuatVietnam

blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước 1/1/2015 có được ưu đãi?

Công văn số 6667/CTHN-TTHT ngày 20/2/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (6 trang)
Posted: 27/2/2023 8:37:56 AM | Latest updated: 27/2/2023 10:20:21 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5645
LuatVietnam

Theo quy định tại tiết g.2 Điều 1 Nghị định 57/2021/NĐ-CP, trường hợp Công ty có dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước ngày 1/1/2015 đáp ứng điều kiện ưu đãi theo khoản 5 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13status2 và thu nhập từ dự án đã hưởng hết ưu đãi theo điều kiện ưu đãi khác (điều kiện về địa bàn chẳng hạn) thì sẽ được chuyển tiếp hưởng ưu đãi theo khoản 11, khoản 16 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế được cấp Giấy xác nhận ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Cách xác định thời gian ưu đãi còn lại cho dự án thuộc trường hợp này được hướng dẫn tại tiết g.4 Điều 1 Nghị định 57/2021/NĐ-CP .

Mức ưu đãi cụ thể dành cho dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ là được áp dụng thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, miễn thuế 4 năm và giảm 50% thuế trong 9 năm tiếp theo (khoản 11, khoản 16 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CPstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5645

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Phương án miễn, giảm, ân hạn thuế năm 2023 sẽ được trình Chính phủ trước 15/3/2023
blue-check Bộ Tài chính từ chối gia hạn chính sách giảm thuế GTGT cho năm 2023
blue-check Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thực hiện trước 1/1/2015 có được ưu đãi?
blue-check Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2023 sẽ được trình ban hành trong tháng 4
blue-check Kế hoạch rà soát cắt giảm thủ tục hành chính thuế năm 2023
blue-check Những lưu ý về thuế đầu năm 2023
blue-check Tổng hợp các chính sách thuế mới của năm 2022
blue-check Định hướng cải cách chính sách thuế đến năm 2030
blue-check Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV
blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK
blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025