LuatVietnam

blue-check Dự kiến bỏ chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia đấu thầu

Quyết định số 1481/QĐ-BKHĐT ngày 30/8/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu, lĩnh vực thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (20 trang)
Posted: 5/9/2022 7:39:54 AM | Latest updated: 9/9/2022 12:32:43 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5530
LuatVietnam

Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đấu thầu và thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Đáng chú ý, quy định phải có chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia hoạt động đấu thầu, tư vấn đấu thầu sẽ được gỡ bỏ.

Ngoài ra, thủ tục đề xuất danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất (đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) cũng sẽ được quy định rõ ràng để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình thực hiện.

Các nội dung này dự kiến sẽ được sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 30-Aug-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5530

Tệp đính kèm

Lược đồ

Hành nghề đấu thầuCập nhật đến: 30-Aug-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đấu thầu

blue-check Sửa đổi quy định về đấu thầu, mua sắm tài sản của cơ quan nhà nước English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục đăng ký tham gia Hệ thống đấu thầu trực tuyến
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu tư vấn thuộc khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ thuộc khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Thay mới các mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu
blue-check Dự kiến bỏ chứng chỉ hành nghề đối với cá nhân tham gia đấu thầu
blue-check Một số lưu ý về quy trình chỉ định thầu cho dự án xây dựng hạ tầng giao thông, y tế
blue-check Lùi thời điểm áp dụng quy định mới về đấu thầu trực tuyến
blue-check Cho phép nộp trực tuyến hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề đấu thầu
blue-check Một số lưu ý khi đánh giá nhà thầu thuộc gói thầu tư vấn lập quy hoạch
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm trong khuôn khổ các Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp trong khuôn khổ Hiệp định CPTPP, EVFTA và UKVFTA English attachment
blue-check Doanh nghiệp sẽ phải chuyển đổi tài khoản đấu thầu sang hệ thống mới từ 1/7/2022
blue-check Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu PPP thuộc ngành giao thông vận tải English attachment
blue-check Quy định mới về đăng tải hồ sơ đấu thầu trên mạng English attachment
blue-check Một số lưu ý về tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
blue-check Các định mức chi phí về lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
blue-check Lộ trình bắt buộc và các bước tổ chức đấu thầu qua mạng English attachment
blue-check TP. Hà Nội sẽ tăng cường thanh tra sai phạm trong đấu giá tài sản
blue-check Một số vướng mắc vĩ mô sẽ được tháo gỡ trong dự án Luật Đầu thầu (sửa đổi)