LuatVietnam

blue-check Dự kiến rút ngắn thời gian đóng BHXH còn 15 năm English attachment

Nghị quyết số 114/NQ-CP ngày 28/7/2023 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ tháng 7 năm 2023 về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) (2 trang)
Posted: 31/7/2023 7:08:09 AM | Latest updated: 9/8/2023 5:58:39 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5752 | Vietlaw: 623
LuatVietnam

Liên quan đến dự thảo Luật BHXH sửa đổi, tại phiên họp tháng 7/2023, Chính phủ đã cơ bản thống nhất trình Quốc hội thông qua các vấn đề sau: giảm thời gian đóng BHXH tối thiểu để hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm; giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 80 tuổi xuống 75 tuổi; mở rộng nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc;...

Ngoài ra, một số vấn đề khác của dự thảo Luật, Chính phủ đã yêu cầu Bộ Lao động TB&XH chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện theo hướng:

- Tiếp tục tổng kết quy định pháp luật liên quan và tháo gỡ khó khăn từ thực tiễn, đánh giá đầy đủ cơ sở lý luận và căn cứ để xác định các vấn đề cần kế thừa, các vấn đề cần bổ sung, hoàn thiện hoặc các vấn đề cần bãi bỏ; thực hiện phân cấp, phân quyền gắn với hoạt động kiểm tra, giám sát.

- Vấn đề rút BHXH một lần khá phức tạp, có ảnh hưởng lớn tới đời sống kinh tế, xã hội nên có thể đưa ra 02 phương án để xin ý kiến Quốc hội, trong đó cần thể hiện quan điểm, căn cứ để lựa chọn phương án cụ thể và nghiên cứu quy định các biện pháp thiết thực hỗ trợ, khuyến khích người lao động tự nguyện bảo lưu thời gian tham gia BHXH để hương lương hưu thay vì rút BHXH một lần.

- Thống nhất về việc cần có sự hỗ trợ từ NSNN để bổ sung thêm chính sách, tăng thêm quyền lợi, tăng tính hấp dẫn, thu hút người dân tham gia BHXH nhằm bảo đảm an sinh xã hội lâu dài cho người.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5752

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu