LuatVietnam

blue-check Dự kiến sẽ bỏ quy chế xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước tại Thông tư số 129/2015/TT-BTC

Công văn số 20/BTC-TCDN ngày 3/1/2023 của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Thông tư số 129/2015/TT-BTC ngày 24/8/2015 của Bộ Tài chính (2 trang)
Posted: 4/1/2023 2:21:08 PM | Latest updated: 6/1/2023 9:44:13 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5617
LuatVietnam

Bộ Tài chính cho biết đang dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 129/2015/TT-BTC về hướng dẫn xử lý tài chính khi thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước (do Nghị định số 172/2013/NĐ-CPstatus1 đã hết hiệu lực từ 1/6/2022 và thay bằng Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ).

Tuy nhiên, vì một số nội dung trong Thông tư số 129/2015/TT-BTC (cụ thể là quy định xử lý tài chính chi tiết đối với các trường hợp hợp nhất, sáp nhập, chia, tách doanh nghiệp nhà nước) chưa được quy định đầy đủ trong Nghị định số 23/2022/NĐ-CP nên có thể sẽ dẫn đến khoảng trống pháp lý sau khi bãi bỏ Thông tư số 129/2015/TT-BTC.

Vì vậy, Bộ Tài chính muốn tổng hợp ý kiến từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư (là cơ quan chủ trì xây dựng Nghị định số 23/2020/NĐ-CPstatus2 ) trước khi ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 129/2015/TT-BTC .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5617

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư vốn Nhà nước

blue-check Dự kiến sẽ bỏ quy chế xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước tại Thông tư số 129/2015/TT-BTC
light-check Hướng dẫn mới về đầu tư dự án PPP trong lĩnh vực giao thông vận tải
blue-check Sửa đổi quy định về phân loại nợ và trách nhiệm công bố thông tin khi cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp
blue-check Danh mục công ty nhà nước sẽ cổ phần hóa, thoái vốn trong giai đoạn 2022 - 2025 English attachment
blue-check Các dự án đầu tư công gây thất thoát vốn nhà nước sẽ bị điều tra, xử lý
blue-check Các giải pháp trọng tâm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
blue-check Về thẩm quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư dự án đầu tư công
blue-check Các giải pháp của TP. HCM nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025
blue-check Quyền hạn và cơ chế làm việc của Tổ Công tác về đầu tư thuộc UBND TP. HCM
blue-check Một số lưu ý về khai nộp tiền bán vốn nhà nước vào ngân sách
blue-check Sẽ gỡ bỏ những quy định bất cập về thủ tục giải ngân vốn đầu tư công
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp
blue-check Các thủ tục mới về thành lập, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
blue-check Thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư công năm 2023
blue-check Các giải đáp về thủ tục thực hiện dự án đầu tư công
blue-check Một số yêu cầu về cơ cấu lại các tập đoàn, công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025
blue-check Giải đáp vướng mắc về phân bổ vốn cho các chương trình mục tiêu quốc gia
blue-check Sẽ có hướng dẫn về việc duyệt bổ sung vốn điều lệ cho doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trước 20/6/2022
blue-check Định hướng sửa đổi cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước đến 2025
blue-check Thay mới thủ tục thẩm định dự án PPP tại TP. HCM