LuatVietnam

blue-check Dự kiến sẽ bỏ quy định lập hóa đơn riêng đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm 2% thuế GTGT

Công văn số 2927/BTC-TCT ngày 30/3/2022 của Bộ Tài chính về việc xin ý kiến về dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 (9 trang)
Posted: 7/4/2022 8:45:40 AM | Latest updated: 8/4/2022 9:50:50 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5428
LuatVietnam

Công văn đính kèm Dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 4 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 nhằm gỡ bỏ quy định bắt buộc lập hóa đơn riêng đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm 2% thuế GTGT.

Thay vào đó, sẽ cho phép doanh nghiệp lập chung hóa đơn đối với cả hàng hóa, dịch vụ được và không được giảm thuế GTGT, chỉ cần đảm bảo trên hóa đơn ghi rõ thuế suất GTGT được giảm của từng hàng hóa, dịch vụ.

Hiện nay, quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 15/2022/NĐ-CPstatus2 yêu cầu doanh nghiệp phải xuất hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT (nếu không xuất riêng thì không được giảm thuế) đã làm phát sinh thêm chi phí (sửa phần mềm hóa đơn, phần mềm kế toán,...) và tốn thời gian của doanh nghiệp, đặc biệt là các siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở thường xuyên xuất số lượng lớn hóa đơn.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5428

Tệp đính kèm

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2022Cập nhật đến: 15-Aug-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế GTGT

blue-check Về căn cứ xác định hàng nhập khẩu không được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Thuế GTGT bị ấn định sau thông quan có được khấu trừ?
blue-check Công trình bàn giao từ 1/2 - 31/12/2022 đều được giảm 2% thuế GTGT, bất kể chưa thanh toán
light-check Lại sửa quy định về hoàn thuế dự án đầu tư và giá đất được trừ khi tính thuế GTGT English attachment
blue-check Khoản thu hộ được miễn khai nộp thuế GTGT
blue-check Việc giảm thuế GTGT đối với dây và cáp điện phải chờ hướng dẫn của Bộ Tài chính
blue-check Về việc phân loại mã sản phẩm để giảm thuế GTGT đối với dây bện bằng kim loại
blue-check Thuế suất GTGT đối với dịch vụ được xác định như thế nào?
blue-check Dịch vụ trưng bày, marketing được giảm thuế GTGT còn 8% kể từ 1/2/2022
blue-check Hàng nhập khẩu nếu nằm ngoài phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP sẽ được giảm thuế GTGT
blue-check Lập báo cáo quản trị cho công ty ở nước ngoài được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Bán hàng miễn thuế GTGT có được khấu trừ thuế đầu vào?
blue-check Thuế đầu vào không đủ điều kiện sẽ không được bù trừ cho thuế đầu ra
blue-check Cơ sở nộp thuế GTGT theo tỷ lệ được tính giảm thuế như thế nào?
blue-check Dịch vụ bảo hành máy tính được giảm 2% thuế GTGT
blue-check Mặt hàng "Yến mạch cán mảnh" không được miễn thuế GTGT
blue-check Các mặt hàng nằm ngoài phụ lục của Nghị định 15/2022/NĐ-CP mặc nhiên được giảm thuế GTGT
blue-check Sản phẩm công nghệ thông tin có được giảm 2% thuế GTGT?
blue-check Chính sách giảm 2% thuế GTGT chỉ áp dụng với mặt hàng chịu thuế suất 10%
blue-check Dịch vụ gia công cơ khí có được giảm 2% thuế GTGT?