LuatVietnam

blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định trong Luật Đất đai và Nhà ở

Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 04 năm 2023 (6 trang)
Posted: 17/4/2023 7:48:47 AM | Latest updated: 17/4/2023 10:50:23 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5680
LuatVietnam

Tại phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4/2023, Chính phủ đã thảo luận và thống nhất một số quy định cần hoàn thiện trong 02 Dự án Luật gồm: Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi).

Theo đó, đối với Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ đã yêu cầu hoàn thiện một số quy định quan trọng sau:

- Quy định quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền thuê hàng năm để khuyến khích các tổ chức kinh tế đầu tư, kinh doanh thông qua các hoạt động cho thuê lại;

- Phân cấp thẩm quyền về thu hồi đất để cắt giảm thủ tục hành chính;

- Hoàn thiện cơ chế giao đất, cho thuê đất phù hợp với các đơn vị sự nghiệp công lập để thúc đẩy phát triển, tự chủ về tài chính và để thuận tiện trong việc huy động nguồn vốn phát triển kết cấu hạ tầng;

- Hoàn thiện cơ chế cho thuê đất đối với dự án sử dụng đất thương mại dịch vụ để khuyến khích phát triển kinh tế, du lịch;

- Quy định về các trường hợp giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu dự án sử dụng đất phù hợp với chủ trương tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ;

- Đánh giá tác động đối với việc bổ sung đất phi nông nghiệp để thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất.

Đối với Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Chính phủ đã yêu cầu chỉnh lý, hoàn thiện một số quy định sau:

- Quy định về sở hữu nhà chung cư, quyền sử dụng đất gắn với nhà ở do cá nhân người nước ngoài sở hữu tại Việt Nam và hình thức sử dụng đất để phát triển nhà ở thương mại phải thống nhất với quy định của Luật Đất đai (sửa đổi), phù hợp với Nghị quyết số 18-NQ/TW ;

- Quy định các nội dung chính sách về nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang bảo đảm phù hợp với các chính sách đã được Chính phủ thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 30/1/2023.

- Chỉnh lý các quy định về ưu đãi cho chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân và nhà ở cho lực lượng vũ trang; hoàn thiện các chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Effective Date Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5680

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Nhà đất

blue-check Sửa đổi quy định về giải quyết tranh chấp đất tại UBND các cấp
blue-check Hướng dẫn cấp sổ đỏ cho căn hộ du lịch và căn hộ kết hợp văn phòng
blue-check Bổ sung thẩm quyền cấp và ký sổ đỏ
blue-check Điều chỉnh thời hạn giải quyết một số thủ tục trong lĩnh vực đất đai tại Hà Nội
blue-check UBND cấp huyện được trao quyền quyết định giá đất tính bồi thường
blue-check Các thủ tục đăng ký đất đai và cấp sổ đỏ kể từ 20/5/2023
blue-check Sửa đổi thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá QSDĐ tại Hà Nội
blue-check Dự kiến sửa đổi một số quy định trong Luật Đất đai và Nhà ở
blue-check Bổ sung nhiều quy định mới về sử dụng đất English attachment
blue-check Bảng giá xây mới nhà ở tại Hà Nội từ 7/4/2023 (để tính bồi thường khi thu hồi đất)
blue-check Định hướng sửa đổi chính sách, pháp luật về đất đai
blue-check Danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất năm 2023 tại TP. Hà Nội
blue-check Hệ số điều chỉnh giá đất dùng để lập phương án bồi thường, tái định cư năm 2023 tại TP. HCM
blue-check Thủ tục bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước được bỏ yêu cầu nộp sổ hộ khẩu
blue-check Những nội dung dự kiến sửa đổi của Luật Đấu giá, Luật Nhà ở và kinh doanh BĐS
blue-check [Dự thảo] Luật Đất đai 2023
blue-check Quy trình giải quyết đăng ký biến động đất đai tại Hà Nội
blue-check [Dự thảo] Luật Đất đai mới
blue-check Tài sản trên đất bị thu hồi của tổ chức giải thể được xử lý thế nào?
blue-check 15 thủ tục mới về giao đất, cho thuê đất tại Tp. HCM