LuatVietnam

blue-check Dự kiến sửa đổi nhiều luật liên quan đến thi hành án kinh doanh thương mại

Quyết định số 17/QĐ-TTg ngày 13/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023 - 2028 (12 trang)
Posted: 31/1/2023 9:37:37 AM | Latest updated: 20/2/2023 11:03:43 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5640
LuatVietnam

Nhằm nâng cao hiệu quả thực thi các bản án, quyết định giải quyết vụ việc kinh doanh thương mại của Tòa án, Trọng tài thương mại, trong giai đoạn 2023 - 2028, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì nghiên cứu, sửa đổi, hoàn thiện một số luật sau đây:

- Luật Thi hành án dân sự và các văn bản quy định chi tiết, trọng tâm là tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thi hành bản án, quyết định kinh doanh thương mại, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian tổ chức thi hành án, thể chế hóa những nội dung mang tính đặc thù của thi hành án kinh doanh thương mại.

- Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và các văn bản quy định chi tiết, theo hướng công khai, minh bạch hóa việc bán đấu giá tài sản thi hành án; đơn giản hóa thủ tục xác lập quyền sở hữu cho người mua được tài sản bán đấu giá; có cơ chế giám sát, kiểm sát hoạt động bán đấu giá tài sản bảo đảm khách quan, có cơ chế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá...

- Luật Trọng tài thương mại về thời hiệu thi hành phán quyết trọng tài; về thẩm quyền thi hành phán quyết trọng tài; giải thích đối với phán quyết trọng tài,...

- Các quy định pháp luật về phá sản nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác thi hành án dân sự nói chung, thi hành các bản án, quyết định kinh doanh thương mại nói riêng.

- Nghị định số 62/2015/NĐ-CPstatus2 và Nghị định số 33/2020/NĐ-CP, trong đó tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục xử lý tài sản thi hành án là cổ phần, cổ phiếu, vốn góp (xác minh giá trị phần vốn góp, kê biên, thẩm định, bán đấu giá phần vốn góp, cổ phần, cổ phiếu...).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 13-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5640

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Giao dịch dân sự

blue-check Dự kiến sửa đổi nhiều luật liên quan đến thi hành án kinh doanh thương mại
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản
blue-check Quy định mới về đăng ký biện pháp bảo đảm English attachment
blue-check Hướng dẫn bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng English attachment
blue-check Có thể hủy hợp đồng ủy quyền bằng lời nói English attachment
blue-check [Mẫu] Hợp đồng cho vay tiền
blue-check Thông tin cần biết về việc xác minh địa chỉ đương sự ở nước ngoài
blue-check Một số giải đáp về xét xử vụ án dân sự và hình sự English attachment
blue-check [Dự thảo] - Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân
blue-check Quy định mới về tài sản bảo đảm English attachment
blue-check Ủy quyền liên quan đến đất đai phải lập hợp đồng ủy quyền thay cho giấy ủy quyền English attachment
blue-check Các bên tham gia hòa giải tại Tòa phải trả phí
blue-check Thời hạn theo luật định được tính từ ngày liền kề
blue-check 45 hỏi - đáp liên quan đến giao dịch dân sự, hôn nhân và gia đình
blue-check Sửa đổi quy định về đăng ký hợp đồng cho thuê tài chính và giao dịch bảo đảm English attachment
blue-check Thủ tục đăng ký biện pháp bảo đảm khi thế chấp dự án hoặc quyền sử dụng đất
blue-check Quy chế làm việc của Kiểm sát viên khi tham gia các vụ án dân sự
blue-check Một số giải đáp về cho vay lãi nặng và thu lợi bất chính
blue-check Quy định về tin nhắn và email rác (spam email) English attachment
blue-check Bảo lãnh dân sự không giống với bảo lãnh ngân hàng