LuatVietnam

blue-check Dự kiến sửa đổi quy định về thời giờ làm việc trong lĩnh vực dầu khí

Công văn số 1749/BCT-TCCB ngày 27/3/2023 của Bộ Công Thương hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển (1 trang)
Posted: 31/3/2023 10:49:04 AM | Latest updated: 13/4/2023 8:27:44 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5678
LuatVietnam

Theo Bộ Công thương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí trên biển đã được quy định tại Thông tư số 24/2015/TT-BCT .

Hiện nay, Bộ Công thương đang chủ trì xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 24/2015/TT-BCT cho phù hợp. Dự thảo Thông tư mới đã được đăng tải trên Website của Bộ và Cổng thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5678

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Dầu khí

blue-check Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện mở cửa hàng bán lẻ LPG chai tại TP. HCM từ 28/4/2023
blue-check Dự kiến sửa đổi quy định về thời giờ làm việc trong lĩnh vực dầu khí
light-check Luật Dầu khí 2022 English attachment
blue-check Công bố Dự thảo Nghị định mới về đầu tư dự án dầu khí ra nước ngoài
blue-check Danh mục 7 chất phát tán được sử dụng để ứng phó sự cố tràn dầu English attachment
blue-check Hủy bỏ TCVN 8610:2010 về khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) English attachment
blue-check Khí hóa lỏng LNG thuộc nhóm 2711 English attachment
blue-check Quy định về quản lý chất lượng đối với khí, gas English attachment
blue-check Khí LNG chịu thuế nhập khẩu ưu đãi 5%
blue-check Giấy phép kinh doanh LPG cấp trước 1/8/2018 vẫn tiếp tục có hiệu lực
blue-check Về nhập khẩu máy móc thăm dò dầu khí đã qua sử dụng
blue-check Về khoảng cách an toàn đối với đường ống dẫn khí
blue-check Sửa đổi khoảng cách an toàn đối với công trình dầu khí
blue-check Đối tượng phải huấn luyện kỹ thuật an toàn trong kinh doanh khí
blue-check Dự án dầu khí ở nước ngoài được chuyển ngoại tệ trước khi có giấy chứng nhận English attachment
blue-check Cắt giảm điều kiện kinh doanh khí LPG
blue-check Bán gas cho trường học có được miễn thuế GTGT?
blue-check 27 TTHC trong lĩnh vực kinh doanh khí tại Hà Nội
blue-check Về thời hạn hoạt động của các trạm nạp LPG đi thuê
blue-check Máy móc thiết bị phục vụ dầu khí cho dù trong nước đã sản xuất được vẫn được miễn thuế English attachment