LuatVietnam

blue-check Dự thảo Nghị định mới về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí

Công văn số 818/BCT-DKT ngày 21/2/2023 của Bộ Công thương về việc đăng tải lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí (175 trang)
Posted: 21/2/2023 1:57:37 PM | Latest updated: 22/2/2023 4:13:33 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5646
LuatVietnam

Công văn đính kèm các tài liệu sau đây:

- Dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 124/2017/NĐ-CP quy định việc đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí;

- Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 124/2017/NĐ-CP về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí (phiên bản 20/02/2023);

- Dự thảo Bảng so sánh nội dung giữa Dự thảo Nghị định mới với Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ;

- Tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành (lần 1) về Dự thảo Nghị định mới với Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ;

- Dự thảo Báo cáo về việc rà soát các văn bản QPPL có liên quan đến Dự thảo Nghị định mới với Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ;

- Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong xây dựng Dự thảo Nghị định mới với Nghị định số 124/2017/NĐ-CP ;

- Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động thủ tục hành chính trong Dự thảo Nghị định mới với Nghị định số 124/2017/NĐ-CP .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5646

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đầu tư nước ngoài

blue-check Sửa đổi 48 thủ tục tại Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
blue-check Dự thảo Nghị định mới về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí
blue-check Nhà thầu nước ngoài không cần xin MST thuế khi chuyển nhượng vốn tại Việt Nam English attachment
blue-check Về địa điểm làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu của doanh nghiệp FDI
blue-check Những điều cần biết về giấy tờ pháp lý của nhà đầu tư nước ngoài English attachment
blue-check Xác định doanh nghiệp FDI được kinh doanh BĐS theo quy định nào? English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được kinh doanh TN-TX hàng hóa English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI không được bán hàng nhập khẩu chưa gia công, chế biến ra nước ngoài English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI chưa được phép kinh doanh TN-TX English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn đang bị cấm kinh doanh TN-TX English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI chưa được kinh doanh TN-TX hàng hóa English attachment
blue-check Về quyền và thủ tục XNK tại chỗ đối với thương nhân nước ngoài English attachment
blue-check Các bộ ngành sẽ đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp FDI
blue-check Thay mới Danh mục thủ tục về đầu tư và đấu thầu được thực hiện trực tuyến
blue-check Doanh nghiệp FDI có được xuất khẩu nguyên liệu có nguồn gốc nhập khẩu? English attachment
blue-check Thay mới các báo cáo định kỳ về dự án đầu tư
blue-check Về thủ tục điều chỉnh tên nhà đầu tư thực hiện dự án English attachment
blue-check Về điều kiện gia hạn giấy phép của chi nhánh công ty xây dựng nước ngoài English attachment
blue-check Doanh nghiệp FDI vẫn được nhập khẩu máy bay làm tài sản cho dự án English attachment
blue-check Cách đăng ký tài khoản truy cập Hệ thống giám sát, đánh giá đầu tư English attachment