LuatVietnam

blue-check Dự thảo về sửa đổi quy định hạch toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Công văn số 2571/TCT-CS ngày 20/7/2022 của Tổng cục Thuế về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN (4 trang)
Posted: 27/7/2022 3:34:30 PM | Latest updated: 28/7/2022 8:59:39 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5504
LuatVietnam

Để hướng dẫn bao quát các trường hợp phát sinh trong thực tiễn liên quan đến việc hạch toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, Tổng cục Thuế đã dự thảo sửa đổi khoản 2.34 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTCstatus2 theo hướng:

- Quy định cụ thể về cách tính số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vượt mức thực tế trong năm không được hạch toán theo từng phương thức nộp một lần hoặc nhiều lần.

- Bổ sung quy định về cách tính số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được hạch toán trong trường hợp cơ quan thẩm quyền có điều chỉnh lại số tiền phải nộp.

- Quy định rõ các chứng từ làm căn cứ hạch toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

- Quy định rõ nguyên tắc hạch toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khoản nợ nộp vào các năm sau.

Đây chỉ mới là dự thảo của Tổng cục Thuế và còn phải chờ lấy ý kiến tham gia từ các Cục thuế và doanh nghiệp.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5504

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Khoáng sản

blue-check Về thủ tục xuất khẩu khoáng sản sau khi giấy phép khai thác hết hạn
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước tại Hà Nội
blue-check Hải quan sẽ tăng cường giám sát kinh doanh TN-TX cát
blue-check Xuất khẩu kẽm oxit phải có giám định của Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3
blue-check Dự thảo về sửa đổi quy định hạch toán tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
light-check Tăng phí BVMT đối với khai thác khoáng sản tại Hà Nội kể từ 1/1/2023
blue-check Kim loại hiếm có bị tính thuế GTGT khi xuất khẩu?
blue-check Mặt hàng cát tạm thời vẫn đang dừng xuất khẩu English attachment
blue-check Thay mới một số thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản và tài nguyên nước (tại Hà Nội)
blue-check Đá xây dựng chỉ được xuất khẩu sau khi đã gia công, chế biến
blue-check Lưu ý về hồ sơ xuất khẩu đá vôi
blue-check Về việc lấy mẫu khoáng sản để phân tích hoặc kiểm định khi xuất khẩu
blue-check Về điều kiện xuất khẩu vôi và đôlômit nung English attachment
blue-check Về giấy phép khai thác tận thu đá vôi
blue-check Lộ trình tăng thuế xuất khẩu đối với đá tự nhiên English attachment
blue-check Thay mới Danh mục chủng loại và tiêu chuẩn chất lượng của khoáng sản xuất khẩu English attachment
blue-check "Cát tiêu chuẩn" có được phép xuất khẩu? English attachment
blue-check Thu được khoáng sản khi thi công công trình phải nộp phí BVMT
blue-check Xuất khẩu khoáng sản vào DNCX được tự cam kết về nguồn gốc
blue-check Thay mới Danh mục và điều kiện xuất khẩu khoáng sản English attachment