LuatVietnam

Đứng tên giùm trên giấy phép kinh doanh có gặp rủi ro?

Cập nhật 31/5/2022 | Đăng tải: LVN.5464

hoi Thanh Ngọc
Tôi được bố mẹ cho căn nhà. Anh họ tôi thành lập công ty, đăng ký địa chỉ tại nhà tôi và hoạt động tại đây luôn. Do anh nói công ty cần có hai người nên đưa tên tôi vào giấy phép kinh doanh, ghi góp vốn 100 triệu đồng.
Thực sự, tôi chỉ cho anh họ mượn nhà và mượn tên tôi thôi chứ không tham gia làm việc. Sáng tôi đi làm ở chỗ khác, anh và nhân viên tới làm việc. Chiều tôi đi làm về thì mọi người cũng tan sở. Tôi cũng không lấy tiền thuê nhà hay bất cứ khoản nào. Giả sử công ty anh có vấn đề thì tôi và cái nhà của tôi bị liên lụy như thế nào?

luat Luật sư Phạm Thanh Bình (Công ty luật Bảo Ngọc, Hà Nội):

Theo quy định của pháp luật hiện hành việc cho người khác mượn địa chỉ nhà của mình để đăng ký văn phòng đại diện sẽ không gây ra hệ quả về mặt pháp lý, trừ khi bạn cho mượn nhà nhưng đồng thời cũng là thành viên tham gia quản lý công ty hoặc mang ngôi nhà bảo lãnh cho các nghĩa vụ dân sự của công ty.

Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định các loại hình doanh nghiệp có hai thành viên trở lên bao gồm: Công ty TNHH hai thành viên trở lên; Công ty Cổ phần và Công ty hợp danh.

Theo luật sư, việc bạn cho anh họ mượn nhà để thành lập công ty và hoạt động, đồng thời cũng đứng tên làm thành viên góp vốn của công ty với số vốn góp là 100 triệu đồng có thể gây ra nhiều hậu quả pháp lý. Bởi theo quy định của pháp luật hiện hành, chủ sở hữu, giám đốc công ty, các thành viên... sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu trong trường hợp công ty bị thua lỗ, nợ nần hoặc vi phạm pháp luật.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nếu doanh nghiệp có những hành vi vi phạm pháp luật như hoạt động không đúng ngành nghề kinh doanh, vi phạm các nghĩa vụ về thuế, lừa đảo, kinh doanh thua lỗ... thì người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của công ty, phải chịu trách nhiệm giải trình, xử phạt hành chính, thậm chí có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự (nếu có).

Do là thành viên góp vốn của công ty, bạn có thể phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Đối với ngôi nhà, nếu bạn chỉ cho mượn địa chỉ để làm địa chỉ đăng ký công ty sẽ không gây ra hệ quả về mặt pháp lý, trừ khi mang tài sản này bảo lãnh cho các nghĩa vụ dân sự của công ty, luật sư cho hay.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm