LuatVietnam

blue-check Số thuế tính theo tỷ lệ 10% vẫn được cấp chứng từ khấu trừ

Công văn số 13497/CT-TTHT ngày 12/11/2019 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế (2 trang)
Posted: 24/2/2020 2:51:38 PM | Latest updated: 25/2/2020 10:43:09 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4903
LuatVietnam

Trường hợp cá nhân chỉ mới ký hợp đồng thử việc 2 tháng, chưa ký HĐLĐ chính thức thì tiền lương thử việc sẽ phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 ).

Khi bị khấu trừ thuế 10%, cá nhân có quyền yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ thuế theo mỗi lần khấu trừ hoặc cấp chung một chứng từ cho nhiều lần khấu trừ thuế (điểm b khoản 2 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4903

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quyết toán thuế

blue-check Không được ủy quyền quyết toán thuế nếu cùng lúc có HĐLĐ tại nhiều nơi English attachment
blue-check Người lao động phải có MST mới được ủy quyền cho công ty quyết toán thay thuế TNCN
blue-check Mẫu quyết toán thuế TNDN dành cho chi nhánh ngoài tỉnh đang hưởng ưu đãi
blue-check Miễn quyết toán thu nhập vãng lai dưới 10 triệu/tháng
blue-check Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế đối với lao động có thu nhập vãng lai
blue-check Làm thế nào nếu không gửi được tờ khai quyết toán thuế TNCN qua Cổng dịch vụ công
blue-check Cẩm nang khai quyết toán thuế TNCN năm 2021
blue-check Những lưu ý dành cho cá nhân tự quyết toán thuế TNCN năm 2021
blue-check Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2021
blue-check Những lưu ý về khai quyết toán thuế TNCN năm 2021
blue-check Tờ khai quyết toán thuế của cá nhân nếu có số thuế được hoàn có thể nộp sau ngày 30/4
blue-check Không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN nếu chưa bị trừ thuế khoản thu nhập vãng lai
blue-check Giai đoạn chuyển đổi năm tài chính phải lập riêng quyết toán hàng SXXK
blue-check Điều chỉnh quyết toán thuế TNCN phải sửa lại tờ khai tháng/quý có sai sót
blue-check Quyết toán thuế TNCN tại nơi cư trú nếu không còn làm việc tại bất cứ đâu
blue-check Cần đăng ký tài khoản giao dịch điện tử trước khi nộp quyết toán thuế trực tuyến
blue-check Cá nhân được nộp quyết toán thuế trực tuyến từ 2021
blue-check Người Việt Nam có chứng nhận cư trú ở nước ngoài được miễn quyết toán thuế TNCN
blue-check Lưu ý thời điểm quyết toán thuế nhà thầu từ 5/12/2020 English attachment
blue-check Những vướng mắc thường gặp khi quyết toán thuế TNCN 2020