LuatVietnam

Được cộng gộp thời gian đóng BHTN tại sổ BHXH cũ vào sổ mới

Cập nhật 20/7/2022 | Đăng tải: LVN.5499

hoi Bạn đọc
Tôi đã nhận bảo hiểm xã hội một lần, được cấp giấy xác nhận quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp, chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nay tôi chuyển sang công ty khác, đóng bảo hiểm xã hội theo mã số khác.
Vậy tôi có được gộp quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp theo mã số bảo hiểm xã hội cũ vào sổ bảo hiểm xã hội mới không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Tại Tiết 2.1, Khoản 2, Điều 46 Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định cấp lại sổ bảo hiểm xã hội cho người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần còn thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.

Trường hợp của bạn nếu khi hưởng bảo hiểm xã hội một lần mà chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ in lại tờ bìa sổ bảo hiểm xã hội và tờ rời bảo lưu quá trình tham gia bảo hiểm thất nghiệp cho bạn. Sau đó bạn cầm tờ bìa và tờ rời đó cùng với sổ bảo hiểm xã hội mới ra cơ quan bảo hiểm xã hội để làm thủ tục gộp sổ bảo hiểm xã hội.

Theo quy định tại Điều 27 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.6.2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định thực hiện gộp sổ bảo hiểm xã hội, thành phần hồ sơ gộp sổ gồm:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS);

- Các sổ bảo hiểm xã hội đề nghị gộp (nếu có);

Theo Điểm c, Khoản 1, Điều 31 Công văn số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.6.2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định: Các trường hợp cấp lại, gộp sổ, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng bảo hiểm xã hội: kê khai hồ sơ theo quy định tại Điều 27 và nộp hồ sơ như sau:

- Người đang làm việc nộp cho đơn vị nơi đang làm việc hoặc nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội;

- Người đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đề nghị cấp lại, điều chỉnh nội dung trên sổ bảo hiểm xã hội, nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội trên toàn quốc.

Theo Khoản 2, Điều 46 Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.6.2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, trường hợp một người có từ 2 sổ bảo hiểm xã hội trở lên đề nghị gộp sổ bảo hiểm xã hội, cán bộ Phòng/Tổ cấp sổ, thẻ thực hiện kiểm tra, đối chiếu nội dung đã ghi trên các sổ bảo hiểm xã hội và cơ sở dữ liệu; lập danh sách đề nghị gộp sổ bảo hiểm xã hội (Mẫu C18-TS) chuyển cán bộ Phòng/Tổ quản lý thu thực hiện:

Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên các sổ bảo hiểm xã hội không trùng nhau: Thực hiện gộp quá trình đóng bảo hiểm xã hội của các sổ bảo hiểm xã hội trên cơ sở dữ liệu; hủy mã số sổ bảo hiểm xã hội đã gộp.

Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội trên các sổ bảo hiểm xã hội trùng nhau: Lập Quyết định hoàn trả (Mẫu C16-TS) để hoàn trả cho người lao động theo quy định tại Tiết b, Điểm 3.3, Khoản 3, Điều 43.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, đề nghị bạn liên hệ đơn vị hiện đang làm việc làm thủ tục gộp sổ theo hướng dẫn trên.

Xem thêm

Bảo hiểm thất nghiệp

otvet Hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải nộp giấy xin thôi việc?
otvet Được cộng gộp thời gian đóng BHTN tại sổ BHXH cũ vào sổ mới
otvet Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp bắt buộc phải nộp sổ BHXH
otvet Các giấy tờ cần thiết để hưởng trợ cấp thất nghiệp
otvet Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp có cần nộp giấy thôi việc?
otvet Thủ tục gộp quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp
otvet Trợ cấp thất nghiệp sẽ tăng theo lương tối thiểu
otvet Mất sổ BHXH, cần làm lại mới được nhận trợ cấp thất nghiệp
otvet Có thể tự in quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công
otvet Không được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu đã có lương hưu
otvet Thủ tục gộp quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp như thế nào?
otvet Đã nhận BHXH một lần có được truy lĩnh trợ cấp thất nghiệp?
otvet Không hạn chế số lần hưởng trợ cấp thất nghiệp, chỉ cần đủ điều kiện
otvet Đóng bảo hiểm gián đoạn có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?
otvet Thôi việc sau thời gian nghỉ không lương có được trợ cấp thất nghiệp?
otvet Có được cộng dồn thời gian đóng BHTN đang bảo lưu vào hợp đồng mới để hưởng trợ cấp?
otvet Doanh nghiệp vận tải có được giảm mức đóng BHTN do ảnh hưởng dịch?
otvet Lao động cao tuổi nếu chưa hưởng hưu trí vẫn được trợ cấp thất nghiệp
otvet Thời hạn trả trợ cấp thất nghiệp xác định thế nào?
otvet Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp phụ thuộc vào thời gian đóng