LuatVietnam

blue-check Được ký phụ lục bổ sung đơn giá cho công việc phát sinh ngoài hợp đồng

Công văn số 4387/BXD-KTXD ngày 29/9/2022 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh (1 trang)
Posted: 6/10/2022 8:45:35 AM | Latest updated: 11/10/2022 11:09:13 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5555
LuatVietnam

Đối với hợp đồng xây dựng áp dụng đơn giá điều chỉnh, việc thanh toán các khối lượng công việc đã có đơn giá trong hợp đồng sẽ căn cứ trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu của từng lần thanh toán (theo khối lượng tăng/giảm so với khối lượng trong hợp đồng đã ký) theo quy định tại khoản 6 Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

Trường hợp phát sinh các khối lượng công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng và hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu nhưng không vượt giá gói thầu được duyệt, chủ đầu tư và nhà thầu được tính toán, thỏa thuận và ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng; nếu vượt giá gói thầu được phê duyệt thì phải được người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 37 Nghị định 37/2015/NĐ-CPstatus2 .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5555

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Xây dựng

blue-check Về cách xác định chi phí tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh
blue-check Tính thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng như thế nào?
blue-check Về trình tự đầu tư xây dựng dự án nhà ở
blue-check Về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng English attachment
blue-check Xin gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng phải kê khai kinh nghiệm
blue-check Về việc thẩm định lại Báo cáo nghiên cứu khả thi khi điều chỉnh cấp công trình của dự án
blue-check Hợp đồng tư vấn xây dựng được quyết toán thế nào?
blue-check Mua đất dự án đã đầu tư hạ tầng để xây nhà ở có được miễn giấy phép xây dựng?
blue-check Thay mới 57 thủ tục trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở và kinh doanh BĐS tại Hà Nội
blue-check Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng đã cho phép nộp trực tuyến
blue-check Được ký phụ lục bổ sung đơn giá cho công việc phát sinh ngoài hợp đồng
blue-check Lưu ý về thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng
blue-check Hồ sơ cần nộp khi xin ý kiến về định mức dự toán xây dựng
blue-check Phát sinh công việc xây dựng do điều chỉnh thiết kế, phải thỏa thuận đơn giá trước khi thực hiện
blue-check Quy chế vận hành và khai thác Hệ thống dữ liệu về định mức xây dựng
blue-check Căn cứ xác định đơn giá ngày công của chuyên gia tư vấn xây dựng English attachment
blue-check Một số điều cần biết về điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng
blue-check Tăng vốn đầu tư của dự án vượt trên 15 tỷ phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi
blue-check Tham gia kiểm định xây dựng không cần có chứng chỉ năng lực
blue-check Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo luật cũ có được thi công tiếp?