LuatVietnamLogo

stop-check Được phép tự in Hóa đơn bằng máy tính English attachment

Nghị định số 51/2010/NĐ-CPstatus3 ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (19 tr.)
Posted: 20/7/2011 2:56:00 PM | Latest updated: 20/10/2020 5:44:24 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 2498
LuatVietnam

Nghị định này quy định việc lập hóa đơn khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ; quy định các điều kiện để doanh nghiệp được in và sử dụng hóa đơn tự in; quy định việc cấp phát hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế; quy định các mức xử phạt bằng tiền đối với các hành vi vi phạm về sử dụng hóa đơn và đặt in hóa đơn

Theo Nghị định này, không bắt buộc phải lập hóa đơn cho mỗi lần bán hàng dưới 200.000 đồng, trừ khi khách hàng có yêu cầu. Tuy nhiên, cuối ngày bán hàng, đơn vị bán hàng phải lập hóa đơn cho tổng giá trị hàng đã bán ra mà chưa lập hóa đơn. Tờ hóa đơn "tổng" này sẽ được lưu giữ tại cuốn hóa đơn.

Nghị định này cũng cho phép các doanh nghiệp bán hàng có thể tự in hóa đơn trực tiếp từ phần mềm máy tính hoặc từ máy tính tiền. Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đảm bảo là có phần mềm bán hàng gắn liền với phần mềm kế toán. Với quy định mới tại Nghị định này thì khái niệm "Hóa đơn tự in" sẽ được hiểu là hóa đơn do doanh nghiệp tự in bằng các thiết bị máy tính của chính mình. Ngược lại, hóa đơn được in theo mẫu đăng ký với cơ quan thuế sẽ được xem là "Hóa đơn đặt in"

Nghị định có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2011 và thay thế Nghị định 89/2002/NĐ-CPstatus1 ngày 07/11/2002

Ghi chú về hiệu lực

  • Chương V Nghị định này hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/11/2013, xem quy định mới tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 24/9/2013.
  • Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 04/2014/NĐ-CPstatus3 ngày 17/1/2014.
  • Hết hiệu lực kể từ ngày 01/11/2020, thay thế bằng Nghị định số 119/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 12/9/2018.
  • Được gia hạn hiệu lực đến 30/6/2020 theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Thông tin
Hiệu lực1/1/2011 (d/m/yyyy)
Hết hiệu lực30/6/2022 (d/m/yyyy)
Đăng tảiBản tin LuatVietnam số 2498
Văn bản thay thế

follow 123/2020/NĐ-CP - Quy định về hóa đơn điện tử: cho phép hóa đơn giấy tồn tại đến 30/6/2022

Tệp đính kèm
Dòng thời gian

Xem thêm:

nexto  Thời điểm lập hóa đơn không phụ thuộc việc nghiệm thu, bàn giao (14/7/2011) 

nexto  'Phát hành hóa đơn GTGT cho hàng xuất khẩu sẽ bị phạt (11/7/2011) 

nexto  Mất hóa đơn đã kê khai có bị phạt ? (7/7/2011) 

nexto  Bán hàng cho dự án ODA, lập hóa đơn như thế nào? (16/7/2011) 

nexto  Về thời hạn lập hóa đơn điện nước (30/6/2011) 

nexto  Bán hàng lưu động sử dụng chứng từ như thế nào? (13/6/2011) 

nexto  Thu lại phí bảo hiểm đã nộp, phải lập hóa đơn (7/6/2011) 

nexto  Bán hàng có chiết khấu cho Nhà phân phối, lập hóa đơn như thế nào ? (7/5/2011) 

nexto  Tổng cục Thuế trả lời về hóa đơn in sai ký hiệu, xử phạt chậm nộp báo cáo hóa đơn... (26/4/2011) 

nexto  Lỡ mất hóa đơn nên báo cáo ngay với cơ quan thuế để được miễn phạt (12/5/2011) 

Văn bản phụ thuộc

Hóa đơn