LuatVietnam

blue-check Đường nhập khẩu ngoài hạn ngạch không được hưởng thuế suất FTA (trừ thuế ATIGA)

Công văn số 3863/TCHQ-GSQL ngày 24/7/2023 của Tổng cục Hải quan về chính sách thuế mặt hàng đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan (2 trang)
Posted: 30/8/2023 9:37:10 AM | Latest updated: 30/8/2023 5:32:46 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5777
LuatVietnam

Theo Tổng cục Hải quan, việc cam kết xóa bỏ hạn ngạch thuế quan đối với đường nhập khẩu nêu tại Thông tư 23/2019/TT-BCT chỉ áp dụng cho đường nhập khẩu thuộc khuôn khổ ASEAN (Hiệp định ATIGA). Đối với đường nhập khẩu thuộc các Hiệp định khác ngoài ATIGA như Hiệp định Thương mại Việt Nam - Lào, Hiệp định Thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc,... thì vẫn bị áp dụng hạn ngạch theo quy định tại Phụ lục III Nghị định 69/2018/NĐ-CP .

Theo đó, căn cứ khoản 3(c) Điều 8 Nghị định 122/2016/NĐ-CPstatus1 , trường hợp trong các Hiệp định (trừ ATIGA) không có quy định về lượng hạn ngạch mà chỉ quy định về mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thì điều kiện để hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt là hàng hóa (đường nhập khẩu) phải nằm trong số lượng hạn ngạch nhập khẩu hàng năm.

Ngoài ra, đối với đường nhập khẩu từ các nước ASEAN, để được miễn áp dụng hạn ngạch thuế quan theo Thông tư 23/2019/TT-BCT thì hàng hóa cần phải có Giấy chứng nhận xuất xứ mẫu D (xem Công văn số 101/XNK-THL ngày 28/2/2023).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5777

Tệp đính kèm

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu