LuatVietnam

F0 nếu có tham gia BHXH sẽ được hưởng chế độ ốm đau

Cập nhật 9/5/2022 | Đăng tải: LVN.5447

hoi Nguyễn Linh
Tôi là F0 (mắc COVID-19) thì sẽ được hưởng những chế độ gì từ cơ quan bảo hiểm xã hội?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Căn cứ Khoản 2 Điều 168 Bộ luật Lao động, trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động.

Trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc được hưởng chế độ trợ cấp ốm đau được quy định:

Căn cứ Điều 100 Luật BHXH: Hồ sơ hưởng chế độ ốm đau

1. Bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người lao động hoặc con của người lao động điều trị nội trú. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

2. Trường hợp người lao động hoặc con của người lao động khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài thì hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này được thay bằng bản dịch tiếng Việt của giấy khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ở nước ngoài cấp.

Như vậy, người lao động bị F0 cần giấy tờ sau để được hưởng BHXH: Đối với người lao động là F0 điều trị nội trú cần giấy ra viện; đối với người lao động là F0 điều trị ngoại trú cần giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH hoặc Giấy ra viện có chỉ định của y, bác sỹ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú.

Xem thêm

Lao động - Việc làm