LuatVietnamLogo

FOR YOU của LuatVietnam (phần 2)

Posted: 5/10/2020 | Latest updated: 7/10/2020 6:56:06 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5059

LuatVietnamXem phần 1

Mỗi dòng trong FOR YOU luôn kèm theo thông tin cho bạn biết nó FOR YOU vì cái gì:

Trong hình trên, tại vị trí [1], Công văn 6037/TCHQ-GSQL được FOR YOU đến bạn do trước đây bạn từng đọc hoặc tải về Nghị định 64/2020/NĐ-CP

Tại vị trí [3], Nghị định 100/2020/NĐ-CP FOR YOU đến bạn là vì nó vừa được cập nhật bản dịch tiếng Anh và và dĩ nhiên trước đây bạn đã từng xem, tải về bản tiếng Việt. Tuy nhiên, các FOR YOU với thông tin "Mới cập nhật bản dịch tiếng Anh" chỉ dành cho khách hàng sử dụng gói VIP LuatVietnam

Nếu không muốn mở xem và làm gọn danh sách FOR YOU, bạn chỉ cần nhấp Đã biết ở vị trí [2]. Ngay khi nhấn (thực thi trực tiếp, không hỏi lại), dòng FOR YOU đó sẽ biến mất.

Ghi chú: Các FOR YOU cũ hơn 30 ngày tính từ ngày gởi đến, nếu bạn chưa nhấn xem hoặc nhấp Đã biết, nó sẽ tự biến mất khỏi danh mục đề xuất 

Tuy nhiên, các FOR YOU có liên quan khác (nếu có) vẫn tiếp tục gởi đến. Trong trường hợp trên, nếu có Thông tư hay Công văn hướng dẫn thực hiện Nghị định 100/2020/NĐ-CP, bạn vẫn tiếp thực nhận được FOR YOU

Trừ khi bạn xóa hẳn một dòng FOR YOU bằng cách nhấn nút "Gỡ khỏi danh sách" như hình dưới đây, bạn sẽ không nhận được các đề xuất FOR YOU cho văn bản đó nữa.   

Nếu lỡ xóa, tức là bạn vẫn muốn quan tâm, theo dõi, hãy tìm lại văn bản đó trong phần tìm kiếm và nhấp lên biểu tượng của FOR YOU, lúc này trái tim chưa đổi màu

Cám ơn bạn đã dành thời gian đọc bài viết

 
LuatVietnam
idea Vui lòng ghi rõ Nguồn: luatVietnam.net khi đăng tải lại bài viết này