LuatVietnam

blue-check Ghi sai số tiền trên HĐĐT, điều chỉnh thế nào?

Công văn số 67047/CTHN-TTHT ngày 15/9/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế GTGT (3 trang)
Posted: 18/9/2023 11:22:44 AM | Latest updated: 20/9/2023 11:10:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5787
LuatVietnam

Trường hợp Công ty phát hiện có sai, sót về số tiền ghi trên HĐĐT thì được lập HĐĐT điều chỉnh theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC. Theo đó, nếu điều chỉnh tăng ghi dấu dương, điều chỉnh giảm thì ghi dấu âm theo đúng với thực tế điều chỉnh.

Đồng thời, Công ty kê khai điều chỉnh hóa đơn tại kỳ tính thuế có sai sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Trường hợp Công ty có hoạt động xây dựng ở các tỉnh thì phải phân bổ thuế GTGT cho từng tỉnh theo mức bằng 1% doanh thu chưa có thuế GTGT của hoạt động xây dựng (điểm c khoản 2 Điều 13 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5787

Tệp đính kèm

Lược đồ

Điều chỉnh hóa đơnCập nhật đến: 15-Sep-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu