LuatVietnam

blue-check Gia công cơ khí có được áp dụng thuế GTGT 8% từ 1/7/2023?

Công văn số 55522/CTHN-TTHT ngày 1/8/2023 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP (2 trang)
Posted: 2/8/2023 12:52:41 PM | Latest updated: 3/8/2023 9:02:49 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5754
LuatVietnam

Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp Công ty cung ứng dịch vụ gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại thuộc mã ngành 2592 (theo Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg) đang áp dụng mức thuế suất GTGT 10% và không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III của Nghị định 44/2023/NĐ-CP thì được áp dụng thuế suất 8% trong thời gian từ 1/7/2023 - 31/12/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5754

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

GIảm 2% thuế GTGT 2023Cập nhật đến: 31-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu