LuatVietnam

blue-check Gia hạn điều tra áp thuế chống bán phá giá đối với đường mía đến 21/7/2022 English attachment

Quyết định số 943/QĐ-BCT ngày 16/5/2022 của Bộ Công thương về việc gia hạn lần thứ hai thời hạn điều tra áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm đường mía (2 trang)
Posted: 23/5/2022 10:22:32 AM | Latest updated: 25/5/2022 3:47:53 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5456 | Vietlaw: 562
LuatVietnam

Bộ Công thương đã quyết định gia hạn điều tra thêm 02 tháng (đến ngày 21/7/2022) vụ việc áp thuế chống bán phá giá đối với đường mía nhập khẩu theo Quyết định số 2171/QĐ-BCT ngày 21/9/2021 và Quyết định số 348/QĐ-BCT ngày 18/3/2022.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 16-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5456
Tệp đính kèm
enflag pdficon QD943-16052022BCT[VLO].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Thuế XNK