LuatVietnam

Gia hạn trễ có bị gián đoạn giá trị sử dụng thẻ BHYT?

Cập nhật 25/6/2022 | Đăng tải: LVN.5484

hoi Nguyễn Thị Thúy Na
Tôi đóng trễ tiền gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT). Vậy tôi có được gia hạn lại thẻ BHYT không?

luat Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Qua kiểm tra, rà soát dữ liệu mã thẻ BHYT GD479xxxxx23983 cho kết quả Nguyễn Thị Thúy Na, sinh ngày 14.03.198x, giá trị thẻ từ 01.04.2021 đến 31.03.2022.

Theo Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 146 năm 2018 của Chính phủ quy định: “...Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp lần trước. Người tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục là người có thời gian tham gia BHYT gián đoạn không quá 03 tháng”.

Theo Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 47.98, Công văn số 2089/VBHN-BHXH ngày 26.6.2020 của BHXH Việt Nam quy định:

“2.2. Đối tượng quy định tại Điểm 4.3 Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 8 Điều 17 có thời gian tham gia BHYT liên tục, thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày đóng BHYT. Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày người tham gia nộp tiền đóng BHYT”.

Theo nội dung câu hỏi thì ngày 13.04.2022 bạn đã nộp tiền gia hạn thẻ BHYT tại UBND Phường Gò Vấp, như vậy trường hợp của bạn không bị gián đoạn trên 03 tháng không tham gia BHYT. Do đó, khi gia hạn lại thẻ BHYT sẽ có giá trị sử dụng kể từ ngày nộp tiền đóng BHYT.

Xem thêm

Bảo hiểm y tế

otvet Các trường hợp được ưu tiên KCB BHYT
otvet Thủ tục miễn trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở do tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục
otvet Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT
otvet Cần sớm gia hạn thẻ BHYT sau khi nghỉ việc để không mất quyền lợi
otvet Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT
otvet Nhổ răng có được hưởng BHYT?
otvet Có thể đóng BHYT hộ gia đình trong thời gian nghỉ không lương
otvet Bệnh viện có được thu viện phí cao hơn mức giá của BHYT?
otvet Gia hạn trễ có bị gián đoạn giá trị sử dụng thẻ BHYT?
otvet Sinh con không đúng tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Không hạn chế số lần KCB BHYT trong ngày hay trong tháng
otvet Gia hạn thẻ BHYT trễ không quá 3 tháng vẫn được tính là tham gia liên tục
otvet Không phải nộp phí khi đăng ký thay đổi nơi KCB BHYT
otvet Khi nào được sử dụng thẻ BHYT trên VssID để khám chữa bệnh?
otvet Chế độ BHYT hiện hành dành cho người mắc bệnh hiểm nghèo
otvet BHYT có hỗ trợ viện phí cho người tạm hoãn hợp đồng lao động?
otvet Có HĐLĐ phải chuyển sang mua BHYT bắt buộc
otvet Những trường hợp khám chữa bệnh đúng tuyến (mới nhất)
otvet Khám ngoại trú được hưởng BHYT thế nào?
otvet Đóng BHYT đủ 5 năm liên tục sẽ được miễn chi trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở