LuatVietnam

blue-check Giá tính thuế tài nguyên được giảm trừ chi phí vận chuyển English attachment

Công văn số 4831/TCT-DNL ngày 21/12/2022 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế tài nguyên (2 trang)
Posted: 22/2/2023 3:31:30 PM | Latest updated: 23/2/2023 3:47:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5643 | Vietlaw: 600
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 152/2015/TT-BTCstatus2 , giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác chưa bao gồm thuế GTGT nhưng không được thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND tỉnh quy định.

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp sản phẩm tài nguyên được vận chuyển đi tiêu thụ, trong đó chi phí vận chuyển, giá bán sản phẩm tài nguyên được ghi nhận riêng trên hóa đơn thì giá tính thuế tài nguyên là giá bán sản phẩm không bao gồm chi phí vận chuyển.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5643

Tệp đính kèm

enflag pdficon CV4831_21122022TCT[VLO].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Tài nguyên

blue-check Tài nguyên thu được trong quá trình thi công công trình có được miễn thuế tài nguyên?
blue-check Khai thác đất san lấp công trình có phải nộp thuế tài nguyên?
blue-check Giá tính thuế tài nguyên được giảm trừ chi phí vận chuyển English attachment
blue-check Đất san lấp phải chịu thuế tài nguyên (7%) và phí BVMT (từ 1.000 - 2.000 đồng/m3)
blue-check Bảng giá tính thuế tài nguyên nước tại TP. HCM kể từ 10/5/2022
blue-check Giảm giá nước sạch có được giảm thuế tài nguyên?
blue-check Khai thác nước thiên nhiên để sản xuất phải trích nộp 8% thuế tài nguyên English attachment
blue-check Về thủ tục miễn nộp thuế tài nguyên đối với đất san lấp tại chỗ
blue-check Về giá tính thuế đối với tài nguyên xuất khẩu English attachment
blue-check Bộ thủ tục mới về tính tiền cấp quyền khai thác nước
blue-check Từ 15/5/2021, thay đổi phương thức nộp tiền cấp quyền khai thác nước
blue-check Khai thác nước thiên nhiên để kinh doanh, nộp thuế tài nguyên thế nào?
blue-check Hướng dẫn tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên dùng làm nguyên liệu sản xuất
blue-check Phần mềm HTKK đã bổ sung chức năng hỗ trợ khai thuế tài nguyên
blue-check Khung giá tính thuế tài nguyên áp dụng từ 5/3/2020 English attachment
blue-check Mức thu tiền sử dụng biển để SXKD năm 2020 tại TP. HCM
blue-check Khai thác nước thiên nhiên để sản xuất nước sạch, nộp thuế tài nguyên bao nhiêu?
blue-check Khai thác nước ngầm để sản xuất phải nộp thuế tài nguyên 8%
blue-check Khai thác nước ngầm phục vụ sản xuất phải nộp thuế tài nguyên 8%
blue-check Khai thác nước ngầm để sinh hoạt hay sản xuất đều phải nộp thuế tài nguyên