LuatVietnam

blue-check Giá trần điện năng năm 2023: 1778,6 đồng/kWhEnglish attachment

Quyết định số 238/QĐ-ĐTĐL ngày 30/12/2022 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch vận hành thị trường điện năm 2023 (14 trang)
Posted: 12/1/2023 10:43:24 AM | Latest updated: 30/1/2023 9:34:36 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5624 | Vietlaw: 595
LuatVietnam

Theo Quyết định này, mức trần của giá điện năng (SMP cap) áp dụng trong thị trường điện năm 2023 là 1778,6 đồng/kWh.

Giá công suất thị trường (CAN) từng chu kỳ giao dịch áp dụng trong thị trường điện năm 2023 được quy định tại Phụ lục I Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5624

Tệp đính kèm

enflag pdficon QD238_30122022BCT[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Điện lực - Năng lượng

blue-check Bãi bỏ một số điều kiện, thủ tục thực hiện dự án điện gió
blue-check Bỏ quy định phải ký hợp đồng mua bán điện trước ngày khởi công nhà máy
blue-check Khung giá phát điện mặt trời áp dụng từ 7/1/2023 English attachment
blue-check Bãi bỏ quy định về giấy tờ đăng ký mua điện sinh hoạt
light-check Sửa đổi quy định về nhà máy điện English attachment
light-check Quy định mới về kiểm tra, xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện English attachment
blue-check Giá trần điện năng năm 2023: 1778,6 đồng/kWhEnglish attachment
blue-check Về thủ tục cấp thẻ an toàn điện khi thay đổi bậc hoặc chuyển đổi công việc
blue-check Báo cáo kết quả sử dụng năng lượng năm 2022 phải nộp trước 15/1/2023
blue-check Sửa đổi các quy trình cấp phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (tại Tp. Hà Nội)
blue-check Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2021
blue-check Sửa đổi phương pháp xác định khung giá và mức giá phát điện English attachment
blue-check Phương pháp xác định khung giá phát điện mặt trời và điện gió English attachment
blue-check Thủ tục mới về huấn luyện và cấp Thẻ an toàn điện
blue-check Bỏ thu phí huấn luyện, cấp thẻ an toàn điện cho người lao động English attachment
blue-check Lưu ý về phân loại Cụm cánh tản nhiệt làm mát máy biến thế
blue-check Định mức lập quy hoạch phát triển năng lượng nguyên tử
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép tiến hành công việc bức xạ (tại TP. HCM)
blue-check Định mức kinh tế - kỹ thuật đối với dịch vụ đo và xử lý sự cố bức xạ
blue-check Thay mới các thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ